ABC Peter Vos

RKD STUDIES

ABC Peter Vos : Prenten, tekeningen, brieven & boeken

Jan Piet Filedt Kok

De Utrechtse tekenaar, graficus en illustrator Peter Vos (1935-2010), opgeleid aan de Rijksakademie, creëerde in ruim 50 jaar een groot en veelzijdig oeuvre. In de laatste decennia van de vorige eeuw werd de kunstenaar in Nederland in brede kring beroemd door zijn Beestenkwartet (1970) en de door hem verluchte Sprookjes van de Lage landen (1972-1974). Naast de illustraties voor meer dan honderd boeken en van onder meer het weekblad Vrij Nederland, is zijn vrije werk - vooral in de vorm van tekeningen waarin dieren en vooral vogels, maar ook persoonlijke thema’s een grote rol spelen - omvangrijk en indrukwekkend.

Uitgaande van zijn werk in openbare Nederlandse collecties, met name van het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam en het Gemeentemuseum Den Haag, krijgen vele honderden tekeningen, prenten, illustraties en getekende brieven een plaats in deze digitale publicatie. Hoewel het grafische werk van de kunstenaar veel minder omvangrijk is dan dat van zijn vriend Charles Donker (zie deze eerder verschenen RKD-Monograph), wordt zijn oeuvre bestaande uit droge naald prenten en litho’s, ontstaan tussen 1953 en 1995, met de voor Vos karakteristieke thema’s, zo volledig mogelijk beschreven en afgebeeld.

Daarbij is meer aandacht besteed aan de thema’s in zijn werk: zo is een gedigitaliseerde versie opgenomen van het (thans uitverkochte) boek Peter Vos-Metamorfosen uit 2013. Daarnaast zijn aansluitend bij de onlangs verschenen uitgave Peter Vos-Getekende brieven, de brieven in openbaar bezit in Amsterdam en Den Haag (onder meer van het RKD) volledig opgenomen. In de loop van dit en de komende jaren zal de publicatie aanzienlijk worden uitgebreid, waarbij de door Vos getekende boeken volledig worden afgebeeld, de brieven en de Metamorfosen aangevuld en zo mogelijk worden gecomplementeerd en aan de illustraties meer aandacht wordt besteed. Daarbij zal worden uitgegaan van zijn werk in particuliere verzamelingen, waarin zich nog steeds de meest belangrijke kernen bevinden.

Deze publicatie kwam tot stand met hulp van Saïda Lokhorst Vos en Eddy de Jongh en met medewerking van Anske van den Dool en Laure van Berkel. De eindredactie was in handen van Ton Geerts en Roman Koot (bibliografie).

Omslag afbeelding
Peter Vos (1935-2010)
Sleeping minotaur, February 14, 1983
paper, pencil, watercolor 140 x 184 mm
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-P-2013-5-2


Den Haag, 14 februari 2017
Opnieuw uitgegeven in September 2020


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree