ABC Peter Vos

RKD STUDIES

Catalogus Tekeningen Rijksmuseum Amsterdam

Tekeningen in de verzameling van het Rijksmuseum Amsterdam
De verzameling tekeningen, getekende brieven en prenten van Peter Vos in het Rijksprentenkabinet (Rijksmuseum Amsterdam) is thans de meest omvangrijke openbare verzameling van zijn werk, hoewel deze pas in de afgelopen tien jaar is bijeengebracht. Dit was het directe gevolg van het aan het begin van de 21ste eeuw genomen besluit van het Rijksmuseum om te streven naar een overzicht van de 20ste-eeuwse Nederlandse kunst, die tot dat moment slechts incidenteel was verzameld. Vanaf dat moment werd het verzamelen van de 20ste-eeuwse Nederlandse kunst op papier energiek ter hand genomen.

In de eerste plaats werd een beperkte groep tekeningen en grafiekbladen uit Peter Vos’ vroege jaren, die destijds door de Rijksdiensten (RBK en ICN) waren aangekocht, door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan het Rijksmuseum overgedragen. De kern van de huidige collectie wordt evenwel gevormd door een grote aankoop in 2009/2010 van werk uit het bezit van de kunstenaar door Ger Luijten (het toenmalige hoofd van het Rijksprentenkabinet), die in nauw overleg met Peter Vos en zijn vrouw Saïda, tot stand kwam. Daarbij werden door een zorgvuldige selectie illustraties uit verschillende perioden goed en karakteristiek vertegenwoordigd. Opvallend is daarbij de groep Leeuwen uit Vrij Nederland en een selectie van schetsboeken uit alle perioden. Daarentegen bleek zijn vrije werk uit vroegere perioden nauwelijks voorhanden.

Alleen zijn latere werk, waaronder de serie Metamorfosen van Ovidius uit 2003, zijn laatste meesterwerk, is met vele karakteristieke bladen volop aanwezig. Door verschillende schenkingen is deze collectie in de loop van de jaren aangevuld. Al in 2006 kwam de schenking van Wilma en Wim Schumacher tot stand, ter nagedachtenis van de ontwerper Alje Olthof, bestaande uit onder meer het ronde Zelfportret uit 1966 met een aantal van Peters brieven aan Olthof. Zijn vrienden Willem en Ferry den Ouden-Alink schonken in 2012 en 2013 eveneens de aan hen gerichte brieven en werk uit zijn academietijd. Als gevolg van de in 2013 gehouden tentoonstelling van zijn Metamorfosen werden in dat jaar een aantal van de daar getoonde tekeningen aan de collectie toegevoegd.

Thans bestaat de verzameling uit ruim 220 tekeningen en schetsbladen, waaronder een kleine 70 zelfstandige tekeningen, ruim 100 illustraties, 14 schetsboeken, circa 20 getekende brieven en ruim 50 bladen grafiek, grotendeels afkomstig van Piet en Shirley Clement. De veertien schetsboeken in het Rijksmuseum, gedateerd tussen 1956-2001, zijn nog niet in de lijsten opgenomen; deze worden met een grotere groep schetsboeken van de kunstenaar in de toekomst ontsloten.


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree