ABC Peter Vos

RKD STUDIES

Catalogus Prenten

Toelichting op de catalogus prenten 1953-1998

Titel
Gewoonlijk de traditionele door de kunstenaar bij tentoonstellingen en in literatuur gegeven titel; de titel staat cursief als deze op de prent staat: in de plaat of op de afdrukken.

Datering
Hoewel een prent zelden in de plaat gedateerd is, zijn de afdrukken vaker gedateerd in combinatie met de signatuur Vos; alleen in die gevallen wordt een exact jaartal gegeven, anders ca. ; daarbij was het in een aantal gevallen mogelijk op grond van voorstudies in schetsboeken, of de vermelding in tentoonstellingslijsten en -besprekingen etc. tot een datering ante quem te komen.

Grafische technieken

Op de Rijksakademie in Amsterdam maakte Peter Vos, vooral tussen 1957-58, toen hij leerling was bij Kuno Brink een aanzienlijk aantal, meest kleine, droge naald prenten, waaronder de nodige portretten, en aantal litho’s, uitgevoerd en door hemzelf gedrukt met de in Rijksakademiegebouw aanwezige middelen. Na de Academie heeft hij nooit zelf over een drukpers beschikt, en heeft hij bij het maken van grafiek gebruik gemaakt van de hulp van anderen. De latere droge naald prenten zijn in het atelier van Gerard van Rooij (1969, 1976/77, 1984 en 1988) uitgevoerd en gedrukt. Lithografie is tussen ca. 1967 en 1998 beoefend in het atelier van Piet Clement in Amsterdam, waar de litho’s gedrukt werden in oplagen tussen de 15 en 1000 exemplaren; tussen 1970-1976 zijn een aantal als deel van P 190-reeks prenten in een oplage van 190 exemplaren verschenen.

Maten
Hoogte en breedte in mm; door de krimp van het papier kan het formaat bij verschillende afdrukken van dezelfde prent soms enkele millimeters verschillen.

Opschriften in plaat
zijn voor zover leesbaar, zijn getranscribeerd en cursief weergegeven met plaatsaanduiding (meestal onderschrift); toevoegingen in latere staten zijn vermeld bij staatbeschrijvingen.

Oplage
Bij de individuele afdrukken is onder de prent dikwijls met potlood de signatuur Vos (vaak met datum) en een nummer toegevoegd: 4/9: 4de expl. van de oplage van 9; soms zijn de afdrukken ook aangeduid als proefdruk. Bij de litho’s ligt de oplage meestal tussen de 20 en 75.

Staten
Aangeduid als Ie staat, IIe staat etc.: onderscheiden zich door veranderingen en toevoegingen aan het beeld, zijn kort aangeduid, door het reduceren van de etsplaat en door toevoegingen aan de opschriften; deze toevoegingen (en veranderingen in) t.o.v. voorafgaande staat zijn getranscribeerd.

Plaat
Voor zover bekend zijn de etsplaten en de lithostenen allen na gebruik vernietigd.

Tentoonstellingen
(Zie chronologische lijst PV-TENT)

Literatuur
(Zie chronologische lijst PV-LITT)

Opmerkingen
Bevat indien aanwezig nadere informatie over de vroegste verkoopdatum, verdere opmerkingen over datering, thema, eventuele locatie, verwijzing naar gedateerde dag- en schetsboeken etc.

Exemplaren van individuele afdrukken
Bij de openbare instellingen zijn de inventarisnummer (zoveel mogelijk) aangegeven:


▪ CM Centraal Museum, Utrecht

▪ HG Het Haags Gemeentemuseum, Den Haag (thans Kunstmuseum Den Haag)

▪ LE Prentenkabinet van de Rijks Universiteit, Leiden

▪ RA Rijksacademie, Amsterdam

▪ RCRCE (vroeger ICN) Rijksdienst, Cultureel Erfgoed, Rijswijk

▪ RP-P Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam

▪ SM Stedelijk Museum, Amsterdam

▪ TW Rijksmuseum Twenthe, Enschede

De vermeldde afdrukken in particuliere verzamelingen worden aangeduid met initialen van de betreffende verzamelingen.


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree