ABC Peter Vos

RKD STUDIES

Aan Thomas Rap en Jaco Groot

Brieven aan Thomas Rap en Jaco Groot bij Uitgeverij Thomas Rap, 1967-1970 en aan Thomas Rap bij Uitgeverij Erven Thomas Rap
De compagnons Thomas Rap (1933-1999) en Jaco Groot (geboren 1942) vormden tussen 1966 en 1971 de uitgeverij Thomas Rap, die zoals zij zelf formuleerden: ‘Geen manuscripten uitgaven, maar ideeën voor boeken bedachten, waarvoor zij vervolgens de geschikte auteurs (en illustratoren) zochten.’ Het meest succesvolle idee was van Jaco Groot, die Peter Vos de opdracht gaf voor het Beestenkwartet (1970), waarvan meer dan 100.000 exemplaren zijn verkocht en dat nog steeds in druk is. In 1969 verschenen bij Rap liefst drie boeken met tekeningen van Vos: Karel Eykman, De werksters van halfvijf en andere gelijkenissen, het Klein Pulcinellenboek voor Anneke en De 100 reigers, een facsimile van de in 1962 vol getekende dummy voor Fritzi Harmsen van Beek (PV-A-1962d). De hier genoemde brieven etc. bevinden zich grotendeels in het Gemeentemuseum Den Haag en zijn daarin in 1981 door het toenmalige Letterkundig Museum (nu Literatuurmuseum overgedragen uit het archief van uitgeverij van Thomas Rap; de resterende ongeïllustreerde correspondentie bevindt zich nog in het Literatuurmuseum: inv. 25 RAP). In 1971 gingen de compagnons uiteen en stichtten daarna hun eigen uitgeversfonds: Thomas Rap onder de naam Erven Thomas Rap en Jaco Groot de nog altijd bestaande uitgeverij De Harmonie. Erven Thomas Rap gaven in de jaren zeventig nog twee mapjes uit met briefkaarten van tekeningen van Peter Vos.


PV-BR- Rap/de Groot -1968 (HG-1)
Briefkaart Geachte heren Rap en Groot met nieuwjaarswens (met mus in jas) voor het behaalde jaar 1969, 1968/69
pen in zwart en penseel en aquarel, 139 x 108 mm
Kunstmuseum Den Haag
inv. 0301160 (verworven in 1981 van Letterkundig Museum, Den Haag inv. 3156, uit archief uitgeverij Thomas Rap)


PV-BR- Rap/de Groot -1969 (HG-1)
Briefkaart aan Thomas Rap en Jaco Groot vanuit Remersdaal, maart/april 1968
met tekening Reinaert de Vos
pen in zwart en penseel en aquarel, 170 x 122 mm
remersdAel, Zaterdag/Beste Compagnons,/pas in Deze paasvacantiE durF ik Genoeg tijd over te Houden om brIeven te schriJven wegens drukKe werkzaamheden. misschien bLijkt hier […] nog toe verhinderde. Meer omvaNgrijk werk a[…] [b]ehalve de gewOne potboilers) als ik niet opPas, word […] […]rt tekenautomaat en blijft er geen tijd over voo[…] […] […]s (een boekje voor sander(1) b.v. wat ik q. Q. als va[der] [v]erplicht ben.) ik zou koRtom graag zoietS m[…] reinaert(2) op me nemen (de Tekst va[…] […] een geweldig schrijver) maar uit vo[…] […] [vo]oralsnog geen tijd te noemen. eventU[eel] […]ten Van het alphabet er na lang […]ut […]r een heb uitgeWerkt. als jullie dus zo g[…] […] eXpres het zou willen hebben kan je het beste ieman[d anders vrag]en, bIJvoorbeeld Gustaaf doree een fransman, di[e] […] aankan. maar als ik de tijd krijg: graag! […]d U met dit antwoord van dienst te Zijn ge[weest met de hoog]ste hoogachting/[getekende P.]
VOS/ p.s wat een mooi boekje gaat Jean Paul(3) voor jullie maken! / Groeten/Peter
Filedt Kok e.a. 2017, brief 69, p. 150
Kunstmuseum Den Haag
inv. 0301159 (verworven in 1981 van Letterkundig Museum, Den Haag inv. 3156, uit archief uitgeverij Thomas Rap)
(1) Sanders alfabet (met kwatrijnen van Theo Sontrop) wordt aangekondigd in fondslijsten van Thomas Rap uit 1967 en 1968. In 1975 verscheen Het alfabet met tekeningen van Joost Roelofsz en kwatrijnen van Theo Sontrop bij De Harmonie.
(2) Uiteindelijk illustreerde hij het Reynaertverhaal in een uitgave van Henri van Daele, Reinaart de Vos, de felle
met de rode baard
– met illustraties van Peter Vos, Averbode-Bloemendaal (Averbode klassiekers Becht) 1996.
(3) De kunstenaar Jean Paul Vroom (1922-2006). Van Vroom en Simon Vinkenoog verscheen in 1969 bij Thomas Rap het boekje How to enjoy reality.


PV-BR - Rap/de Groot -1969 (HG-2)
Briefkaart Beste Thomas en Jaco betreffende rugtitel etc. van Reigerboek, 1969
pen in zwart, 110 x 140 mm
opmerking: betreft Honderd Reigers (PV-B-1969b), verstuurd met de twee ontwerptekeningen PV-T-1969-HG(1)
Kunstmuseum Den Haag
inv. 0301167 (verworven in 1981 van Letterkundig Museum, Den Haag inv. 3165, uit archief uitgeverij Thomas Rap)


PV-BR- Rap/de Groot -1969 (HG-3)
Briefkaart aan Thomas en Jaco….1969, betreffende kwartet-doosje, september 1969
pen in zwart, 108 x 138 mm
met envelop met pulichinel, postmerk 7.XI.1969
opmerking: betreft Beestenkwartet (PV-B-1970a), verstuurd met de twee ontwerptekeningen PV-T-1969-HG(2-4)
Kunstmuseum Den Haag
inv. 0301164 en -69 (verworven in 1981 van Letterkundig Museum, Den Haag inv. 3165, uit archief uitgeverij Thomas Rap)

recto

verso

envelop


PV-BR- Rap/de Groot -1969 (HG-4)
Briefkaart Beste Thomas en Jaco, met tekening Werkster, 1969
pen in zwart en penseel en aquarel, 140 x 110 mm
opmerking: betreft het boek van Karel Eyckman, De werksters van halfvijf (PV-B-1969d)
Kunstmuseum Den Haag
inv. 03011623 (verworven in 1981 van Letterkundig Museum, Den Haag inv. 3165, uit archief uitgeverij Thomas Rap)


PV-BR- Rap/de Groot-1969 (HG-5)
Rapax Grotesque, met briefje, ca. 1969
kaart met pen in zwart, 140 x 107 mm, met embleem Rapax Grotesque (1)
Kenden jullie dit? Het is uit ,,Vossius’ Emblemata; dat is een suyvere spieghel van uytgevers en inpackers”./ Groeten, Peter/
Rapax Grotesque/ Rap en Groot spuyt het syn tietels/ Willem, Dylan, Hermans, Bietels
Kunstmuseum Den Haag
inv. 03011621 (verworven in 1981 van Letterkundig Museum, Den Haag inv. 3165, uit archief uitgeverij Thomas Rap)
(1) Pseudo-Latijnse toespeling op de namen Rap en Groot. ‘Rapax’ betekent roofzuchtig, maar ook onweerstaanbaar. ‘Grotes’ laat zich niet tot Latijn herleiden, het zogenaamde encliticum ‘que’ betekent ‘en’.


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree