ABC Peter Vos

RKD STUDIES

Aan Renate Rubinstein

Brieven aan Renate Rubinstein 1967 -1985
Peter leerde Renate Rubinstein (1929-1990) kennen bij Vrij Nederland in het begin van de jaren zestig. Ze zouden zeer goede vrienden worden. Hij beschouwde haar in latere jaren als een oudere zus, een geadopteerd familielid. Peter tekende vrijwel alle omslagen van haar boeken en hielp bij de selectie van de gebundelde uitgaven van haar columns in Vrij Nederland. Een correspondentie met Renate begon in 1964 en werd voortgezet tot aan haar dood in november 1990; het grootste deel hiervan, bevind zich in particulier, en is gedeeltelijk te gepubliceerd in Filedt Kok e.a. 2017, pp.133-139, 168-176, 212-217).
Naast de twee brieven uit 1967 en 1986 in collectie van het Rijksmuseum, is hier opgenomen de lange brief uit het najaar van 1972, die een uitvoerige toelichting op het mapje met de 24 Prentbriefkaarten opgedragen aan Tamar, waaraan afbeeldingen van de 24 briefkaarten zijn toegevoegd met de commentaren die Peter Vos voor Renate Rubinstein op de achterzijde schreef.


PV-BR-Rubinstein-1967-IX/X (RP-1)
Brief aan Renate Rubinstein met tekening van mussen op biljart, september/oktober 1967
kaart aan beide zijden beschreven met pen en aquarel met op voorzijde twee mussen op biljart, 175 x 120 mm
Utrecht, Zondag/bijna helemaal bewolkt/W. SPRIJ, Bolstraat 52, UTR./ P.S. Het gironummer van Krekel(1) is --> 387623/Lieve Renate,/Hier is toch maar een brief voor als die andere misschien beregend zijn. Of door voorbijgangers gelezen, zodat het particuliere eraf is gesleten. Wel fijn, dat ze zijn teruggevonden. Misschien worden ze nu met echt deetektievepoeder bestrooid voor vingerafdrukken. Dat blijkt, dat er behalve de jouwe ook die van een paar merels, een wezel, een huisjesslak en een agent opstaan, die dan allemaal geschaduwd moeten worden, terwijl de politie het al zo druk heeft./ Sander ligt in ons bed, omdat hij zich in de wieg verveelt. Hij kijkt zijn ronde ogen uit. Straks gaat hij in bad, wat hij fijn vindt, hoewel Anneke volhoudt dat hij op mij lijkt. Ik zit huiswerk te maken. Boekje over vinken.(2) Middels het contract heb ik de originelen aan de uitgever gelaten, zodat ik er niet veel zin meer in heb. Je tekent per slot voor de heb en als er weggegeven moet worden, doe ik het liever zonder contract en aan aardiger mensen. Het is verwonderlijk (voor alineainspringen heb ik geen ruimte) hoeveel bijval er is voor de kuise-jantjesingreep in het station.(3) In mijn stamcafé blijken serene kaarters, giftige rancuneleiers te wezen. Via ,,Veenhuizen”, ,,kaalknippen”, ,,werkschuw” enz. eindigde het gesprek in de verzuchting. Hitler, die wist er wel raad mee, met dat soort(4) (on croit rêver, schrijf Siné,(5) die blijkbaar bozere dromen heeft dan ik). Voor Avenue heb ik een volgens mij mooie serie gemaakt,(6) die ik hoop, dat ze nemen, zodat je het zien kan – even mijn putters water geven(7) – toen ik erover opbelde naar Dick kreeg ik bij zijn ontstentenis zijn vrouw aan de telefoon.(8) Mijn hart (een glad hondje met tekkelziekte) brak een hoogspringrecord, maar gelukkig niet zijn ribbenkooi. Het gevoel, dat al zo vaak op rijm is gezet, dat je gaat denken, dat het niet meer bestaat. Een zingende manvink met een bol keeltje getekend. (Geld is bijna geen reden om te werken) als ik bedenk, dat die man dat nou allemaal krijgt!! In het rode boekje van Mao staat ook een gedeelte over literatuur en beeldende kunst. Nou kunnen fellowtravellers niet meer zeggen, dat ze dat niet weten tenminste. (Want f. 3,50 zullen ze wel hebben om het te kopen, anders word je geen fellow-traveller per slot.) Wat is de wereld (= het gedeelte van de aarde buiten Utrecht) toch een mesthoop – goede grond voor bloemen! Alweer een verzoek om te tekenen voor God, provo, Nederland en oranje,(9) maar ik kan niet tekenen over iets, wat me kwaad maakt en wat ik wel maak is revisionistisch. Alleen afgesabbelde everoranges zou je met distantie kunnen behandelen: maar dan voel je je zo in het spitsuur. De zon is gaan schijnen, mijn vogels hebben gebaad. Sander eet geprakte banaan. Zonsondergang moet minder défaitistisch gaan heten: aardeopgang; aanloop voor de morgen ofzo. Of ze kunnen zeggen: toen de revisionistische amerikanophiele russen de zon weer hadden neergetrokken. Dit was alles. Denk er zelf maar wat tussen./ Veel liefs ook van Anneke/ ,, ” voor Jaap./ tot ziens. als steeds de uwe [getekende P.]
Filedt Kok e.a. 2017, brief 64, pp. 140-141
Rijksmuseum Amsterdam
RP-T-2010-56-19
(1) Peters belastingadviseur Wim Sprij, bijgenaamd Krekel.
(2) Een deeltje in een reeks van zes boekjes: Vogels, onze vrienden, met tekst van J. Wilson, die in meerdere talen verscheen in 1967 bij Wolters Groningen.
(3) Op 4 april 1967 joegen mariniers groepen nozems uit het Centraal Station van Amsterdam.
(4) Rancuneuze taal tegen provo’s, demonstranten etc.
(5) Frans cartoonist Siné, pseudoniem van Maurice Sinet (1928-2016).
(6) Avenue najaar 1967.
(7) Peter Vos had in die tijd een kooi met vogels (zie later over het baden).
(8) Dick Hillenius, was redacteur literaire bijlage Avenue in 1967.
(9) In nummer 9, november 1967, was de tekening vietnamese pietà (tekening: Amsterdam, Rijksmuseum, RP-T-2010-56-61) opgenomen.

recto

verso


PV-BR-RR-1986-VI-17 (RP-1)
Brief aan Renate Rubinstein met tekening van een een zingende merel en gedichten van Vasalis en Jan Prins, 17 juni 1986
pen en penseel in zwart en aquarel op crèmekleurig papier, met in het midden een zingende merel staand achter een lessenaar, 180 x 140 mm
17.VI.’86/…de merel zingt zo lekker lijzig ’s middags. Boven de ommuurde citroenboomgaard zat er een op een draad. Eén poot opgetrokken. Gebaar van ,,zanger met gevoel”…/Monterosso 9.V.’83/ POETRY INTERANIMAL – Gisteren een optreden van de heer F. Merula voor Renate, ter gelegenheid waarvan deze rijmprent./met liefs van Peter./Nu hoor je ze ’s avonds in de stilte van de binnentuinen; langzaam, goed articulerend met pauze tussen de alinea’s dragen ze voor uit eigen werk. Laten we blij zijn, dat ze zo algemeen voorkomen. Hun gratis concerten beuren ons op. ,,meedenken met gelukkiger lichter dieren” (Dick H.(1)) In het begin van deze eeuw waren het nog schuwe bosvogels volgens Jac. P. Th.(2)/ Volgens mij beschrijft V. hier de ,,subsong”/ [pijl naar beneden]/ De winter en mijn lief zijn heen./ Er zit een merel op het dak,/ zijn keel beweegt, zijn snavel beeft/ alsof hij in zichzelve sprak./Vasalis(3)/ Een van de vaste citaten van Pappa/ [pijl naar beneden]/ de ooievaar trad op den deel/ gewichtig met zijn stok./ de merel kwam in zwart fluweel/ de zwaluw kwam in rok./ Jan Prins(4)/,,Hoor je dat? Een merel is dat,” zei ik tegen Sander. En hij: ,,Ja Pappa die herken ik altijd aan zijn rare uitspraak van de R.” Sander was nog klein toen, met lang blond haar. De merel was zwart zoals nog steeds.
Filedt Kok e.a. 2017, brief 122, pp. 216
Rijksmuseum Amsterdam
RP-T-2010-56-30
(1) Dit citaat gebruikte Dick Hillenius voor een artikel over Studies in grijs van Peter Vos in 1980, zie Hillenius 1980.
(2) Jac. P. Thijsse.
(3) Citaat uit het gedicht ‘De winter en mijn lief zijn heen’ van M. Vasalis, uit Vergezichten en gezichten (1954).
(4) Citaat uit het gedicht ‘De bruid’, opgenomen in Jan Prins’ bundel Tochten (1917). Vos verwaarloosde de oorspronkelijke interpunctie en hij schreef ‘de merel kwam…’ in plaats van ‘de merel was…’.


PV-BR-Rubinstein-1972 (PB)
Brief aan Renate Rubinstein in Amsterdam, 19 oktober-14 december 1972
3 kaarten met de drie ontwerpen in pen voor het mapje met 24 prentbriefkaarten, 180 x 130 mm, met een uitvoerige verklarende brief over de achterkanten
(1r) 1e ontwerp in pen (zonder dwarse flap met adres) met opschrift: Vier en twintig prentbriefkaarten/(acht staande en zestien liggende)/ van/ Peter Vos/ [onder] eerste ontwerp
(2r) 2e ontwerp in pen met opschrift: Peter Vos/ Vier en twintig prentbriefkaarten/ (zeven staande en achttien liggende) [op lint aan een roos:] voor Tamar/[dwarse flap:] een uitgave van Erven Thomas Rap/ Spuistraat 285 Amsterdam/ in samenwerking met Vrij Nederland/ [onder:] tweede ontwerp
(3r) 3e ontwerp, met in potlood aanwijzingen voor de lithograaf: 24 Prentbriefkaarten/ 7 staande; 18 liggende/ van/ Peter Vos/[op lint aan een roos:] voor Tamar/ [toegevoegd aan postzegel] f zes/ [en op dwarse flap]:een uitgave van Erven Thomas Rap/ Spuistraat 283 Amsterdam/ in samenwerking met Vrij Nederland/ derde ontwerp [uitgevoerd]
(brief: zie hieronder)
Filedt Kok e.a. 2017, brief 83, pp. 168-170
in particulier bezit

kaart 1

kaart 2


kaart 3


PV-BR-Rubinstein-1972 (PB)
Brief aan Renate Rubinstein in Amsterdam, 19 oktober-14 december 1972
uitvoerige verklarende brief (zie hierboven)
(1-3v) brief:
Utrecht, donderdag 19 X [1972]/Lieve Renate,/ Uit een hele stapel kaarten hebben Rinus, Tom(1) en ik er vier en twintig uitgezocht en dan is het eigenlijk vrij ontmoedigend, dat er maar weinig echt behoorlijke tekeningen bij zijn. Die zijn dan aan je opgedragen en de mindere (zoals 14. die kameelmus) gooi je maar weg. Ik schaamde me rot, toen ik de dronken geschreven opdracht zag., the morning after the night before en heb besloten het nu maar een tijdje droog of nauwelijks vochtig te houden: want het gaat niet meer. Het is hier stralend weer tussen kleine wolken door; vannacht trok er een troep ganzen roepend over. Ik ben aan het werk onder het motto: meer dan je best kan je niet doen./ Met de omslag van de kaarten had ik wat moeite, zoals je ziet hierachter. Als je niet oppast, wordt het gauw een grijze brei, vooral, wanneer je geen zwarte accenten gebruikt, maar alles in lijntjes oplost. Ik heb er wel met plezier aan gewerkt in het Veenhuis. Af en toe starend over meneer Bent zijn korenveld waar niks bewoog: een soort gay movie./ Eerst had ik met Tom afgesproken er achterop titels te maken (Zuilen – het kasteel / Columns – the castle / [Russisch schrift]/ [Chinees schrift]) maar dat bleek nogal flauw te worden; zodat ik maar alleen aan jou een beetje uitleg, wat er opstaat. Nou dan: in volgorde van voor naar achter, als ze goed liggen (wat ik niet denk, maar misschien kom je er toch wel uit).
 1. De jeugd van Lukas Schan (je weet wel, de illustrator van Gesner in Historia Animalium 16e eeuw,(2) waarin tussen echte beesten, als griel, tarbot, parelhoen ook bisschopvis, eenhoorn en glutton, die zich alleen kan ontlasten door tussen twee dicht bij elkaar staande bomen door te lopen). Goed gelijkend, de beesten en bovendien grafisch zo vanzelfsprekend prachtig.
2. Dodojacht,(3) niet op maar door dodo’s, een valkachtige mutatie, die ontkapt en naar de prooi gezet, gelukkig niet vliegen kan: een jacht zonder sterfgevallen.
3. Een vogel zo groot, dat hij een vechtende neushoorn en olifant ieder in een klauw kon optillen. Marco Polo beschrijft een veer van hem (waarschijnlijk een veervormig gedeeld palmblad geweest) en wat voor een reus moet dan zijn trainer geweest zijn. Het enige behoorlijke op deze tekening is het valkenkapje (Hollands model), dat ik dan ook nagetekend heb van een echt exemplaar. De kop (bedoeld was natuurlijk een harpij-achtige) is jammerlijk mislukt.
4. Nergens een profielfoto te vinden van Lear.(4) Op de foto en face, die ik heb, komt zijn neus (die volgens zijn geschreven zelfportret ,,remarkably big” moet zijn) niet zo uit. Dan ga je een kameraad verzinnen, om hem achter te verstoppen. Zodoende.
5. Ik heb er lang over gedaan me te realiseren, waarom zijn limmericks zo meeslepend zijn. Ze lijken, vind ik nu, op mopjes, die kinderen elkaar vertellen, als ze maar baldadig genoeg zijn en om alles willen lachen. De anti-climaxen, die je dan hoort (rusteloos werken van hersentjes, om er een kleine clou uit te persen) doen erg denken aan de laatste regels van oom
6. Edward’s kwatrijnen. Alleen heeft hij natuurlijk ook andere mogelijkheden en kiest bewust voor een eenvoudige oplossing. (Het is geen begineenvoud door de jeugd van het genre, wánt een van de voorbeelden, die hem als duik-
7. plank dienden geeft al ingewikkelde rijmen Tobago – sago – may go, die veel later tot zulke gruwelijke kitsch zouden lijden.
8. Gestolde waardigheid in portretten uit musea, waarvan je vingers gaan jeuken, om het eens te kietelen (in sommige wapenschilden is nog de vorm te ontdekken van de edele buik, die ze moesten beschermen).
9. Ik heb ze allemaal, na eerste publicatie in V.N., herzien of uitgebreid, de meesten waren wat te dun om alleen te staan en de kaarten waren ook wat langwerpiger, dan de tekeningen, zodat er aan weerskanten wat bij moest. Deze generaal, eerst leunend op lucht, leunt nu op de kaart van het landschap, dat hij heeft verpest.
10. De conducteursbroek heeft Anneke voor hem gemaakt. Hij duimt met twee handjes. De verhalen over zijn grootvader zullen maar een onvolledige opa opleveren./ 
11. Dit is nou zo’n missie, die ertussen is geslopen. Een te voor de hand liggende gedachte en in een onbewaakt ogenblik er een onuitgumbare titel onder gezet.
12. Een oud-surrealist zei eens tegen mijn oud-vriendin, dat ze een diabolo was. (,,Je spreekt met je ouwe vrouw,” zei Fritzi tegen Remco(5) [Campert], als ze hem opbelde.)
13. Soms verzin je maar wat; deze is beter geworden door de uitbreiding (moving).
15. Blijkbaar houd ik van dit soort hoofden, met dit soort oren. Ik kom ze vaak tegen op mijn tekeningen.(6)
16. Het voordraven voor een jury. Er meer donkerte in gebracht, door streepjes in de vogel dikker te maken; een precisiewerkje, dat alleen lukt, als je St. Bewick aanroept.
17. Sadisme trekt mij meer aan, dan jou. Gelukkig bang voor bloed, schuld & pijn van anderen.
18. Deze ken je al uit het pulcinellenboek. Alleen was dit idee eerder. Ik vind eerlijk gezegd de kop(pen) mooi.
19. Oefening voor leporello over wereldgeschiedenis uitgebeeld in dodo’s (verschijnt 1985).
20. Vrijgezel waarschijnlijk. Niet erg potent ook, zo te zien.
21. Steenwoestijn zeggen ze wel eens van de stad. Die vogels zijn voor de vrolijkheid net als in de echte stad trouwens. Het valt nog mee, wat er zit in Utrecht.
22. Dè bruiloft van het jaar. Iedereen in 1923 sprak erover. Toch vergeten fotoos te nemen. Gerepareerd op gouden bruiloft. Stadhuis inmiddels ruïne.
23. Uil staat tenminste nog èrgens op. Toch moet zoiets met vlijt en toewijding te tekenen zijn. Een gedeelte van deze tekeningen zijn trouwens niet meer dan een uitvoering van het zwanenmeer door de amateurpsychoanalytische vereniging in Amstelveen. De mannelijke hoofdrol werd een week voor de voor-
24. stelling ziek en werd vervangen door zijn vader. De decors waren nog over van drie jaar geleden. (Im Weissen Rössl.)
Zo dat is het. Ik had je graag, behalve deze omslagontwerpen ook de originele kaarten gegeven, maar die heb eens in [café] Scheltema uitgedeeld. (Vrolijke stemming. ,,On top of old smokey” gezongen. Geen angst, noch schuld. Iedereen een tekening jongens? Ze vlògen weg – en voor diè prijs, moet U rekenen!)/Misschien doe ik zulke dingen, om mijn schuld tegen de wereld af te betalen, maar niet tegen jou, want je bent toch een soort zusje. Wat zou dat mooi zijn, dan had ik gelijk twee mooie zwagers; Jan  en Jaap.(7)/Ik eindig dit op 14 XII; was begonnen om net zoiets te maken, als jij over het Pulcinellenboek(8), maar dat is mislukt, reken duitslag niet, bid ik U./ Wat was het geweldig in de schouwburg! Geen wanklank. Ik ben helemaal vergeten met te bedrinken. Trots tegen Anneke verteld, dat ik nuchter was en tot zes uur opgebleven. Vanmiddag op de B.B.C. 4; over de nieuwe B.B.C. chairman zei een geïnterviewde belangrijke man:/,,What he will need is a lot of self co-co-confidence.”/ Zou dat Engelse humor zijn? Ik heb nooit voor de B.B.C. horen stotteren./ Het ga jullie goed. Tot gauw ziens. Van deze brief is de achterkant duidelijk het beste./ Liefs./ Peter

Voordat Peter Vos de bovenstaande brief op de achterkanten van de ontwerptekeningen van het mapje met 24 Prentbriefkaarten …. 1972, schreef, gaf hij het mapje aan Renate met een kort briefje in potlood, waarbij 23 van de kaarten van de hand van Peter Vos opschriften in pen, waarvan hieronder (PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nrs. 1-24) de transcriptie.
Filedt Kok e.a. 2017, brief 83, pp. 168-170
in particulier bezit
(1) Het moet hier Rinus Ferdinandusse en Thomas Rap betreffen.
(2) Conrad  Gessner (1516-1585 ) publiceerde tussen 1551-58 in  Zurich, de vier delen van de met honderden houtsneden geillustreerde Historia Animalium
(3) Zie voor de Dodojacht, brief (89), noot  x
(4) Edward Lear; Filedt Kok e.a. 2017, pp. 152-153, 196, n. 27 en 33. Deze en de volgende drie kaarten illustreren Limericks van Lear.
(5) Remco Campert was tussen 1957-1960 getrouwd met Fritzi Harmsen van Beek.
(6) Als kaart gebruikt door Carmiggelt 13.5.1987, gereproduceerd in RR, Mijn betere ik, 1992, p. 76,
(7) Het betreft hier de broer van Renate: Jan Rubinstein en haar toenmalige partner Jaap van Heerden.
(8) Drs. Tamar had in Vrij Nederland van 15 september 1969 gepubliceerd over het Pulcinellenboek met de titel: ‘Nogmaals het klein Pulcinellenboek van Peter Vos – Doktor Pils spreekt’. 

brief 1

brief 2

brief 3


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 1 (PB)
1. Vierpotige uil (naar Gesner), 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: NEDERLAND 8½ CENT
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 2 (PB)
2. Dodojacht, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: foto Z.K.H. prins Claus der toekomstige Nederlanden
NEDERLAND 7 CENT

in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 3 (PB)
3. Rockenier. Roofvogel op hand van valkenier met valkenkapje, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Dat kapje heb ik dan ook van de valkenier Henk Slijper gekregen, die als echte valkenier, het zelf gemaakt heeft(1)
NEDERLAND 6 CENT
in particulier bezit
(1) Een eerdere versie van vogel op de hand, tekening Hollands Maandblad, 293 (april 1972), p. 20: Rockenier.


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 4 (PB)
4. Edward Lear tekent The Owl and the Pussycat, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: His mind is concrete and fastidious/ his nose is remarkably big/ his visage is more or less hideous/ his beard it resembles a wig./ (misschien staan er schrijffouten in, excuses)/ een ander mooi couplet is:/ He has eyes, two ears and ten fingers/ Leastways if you reckon two thumbs/ He used to be one of the singers/ But now he is one of the dumbs./ NEDERLAND 8 CENT
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 5 (PB)
5. Limmerick van Edward Lear: The Old Man of Whitehaven, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: There was an Old Man of Whitehaven,/ Who danced a quadrille with a Raven;/ But they said, “It’s absurd/ To encourage this bird!”/ So they smashed that Old Man of Whitehaven./ NEDERLAND 8½ CENT
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 6 (PB)
6. Limmerick van Edward Lear: A Young Lady with birds, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso:
There was a Young Lady whose bonnet/ Came untied when the birds sate upon it/ But she said, “I don’t care!/ All the birds in the air/ Are welcome to sit on my bonnet!”/ NEDERLAND 8 CENT
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 7 (PB)
7. Limmerick van Edward Lear: The Old Man with bird in Bush, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: There was an Old Man who said, “Hush!/ I percieve a young bird in this bush!”/ When they said, “Is it small?” / He replied, “Not at all!/ It is four times as big as the bush!” / NEDERLAND 11 CENT/ 11 CENT: dat is de duurste!
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 8 (PB)
8. Mansportret met belletjes en wapenschild, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Ja; die wapens zien er dan zo [getekend wapen] uit.(1) Ik heb eens een college heraldiek gevolgd op de Akademie. Een oude man, waar weinig mensen kwamen; ik was meegenomen door klasgenoot Dick Stolwijk. De oude man was een vriend van Dick zijn vader en had een zilveren olympische medaille zwemmen, lang geleden, waarschijnlijk hem omgehangen./ NEDERLAND 7 CENT
in particulier bezit
(1) Een eerdere versie zonder wapenschilde, tekening Hollands Maandblad, 293 (april 1972), p. 5


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 9 (PB)
1. Behaarde generaal. Leunend op kaart van landschap 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Mispoes! Deze heeft in Hollands Maandblad gestaan. (nr. 293)(1)
U.S.A. 7 CENT
in particulier bezit
(1) Een eerdere versie zonder projectiescherm, tekening Hollands Maandblad, 293 (april 1972), p. 20: Behaarde generaal


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 10 (PB)
1. Sander met conducteursbroek staat voor poppenkast met opa, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Anneke is een beetje bang voor mijn vader. Hij verdringt mij van dag tot dag meer uit mijn eigen hoofd, denk ik dan./ UTRECHT 9 CENT/ a.p.:/ Ook mijn moeder dringt op./ Binnenkort krijgen ze in het gebied boven mijn wenkbrauwen weer die ruzies van vroeger./ Hoe zalig, als de jongenskiel.
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 11 (PB)
1. Hermafrodiet. Staande monnik op plankier, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Je zou tekeningen maanden moeten laten liggen, voor je ze publiceerde. Je zou…/ OUD LIMBURG/ STRAFPORT 2 CENT
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 12 (PB)
12. Diabolo-speler met naakte vrouw als diabolo(1), 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Het meisje is op dezelfde dag jarig, als Lucebert en ik. Ze heeft hier niets mee te maken. Ik wist alleen niet, wat ik over deze tekening moest schrijven./ NEDERLAND 7 CENT
in particulier bezit
(1) Een eerdere versie zonder landschap, tekening Hollands Maandblad, 293 (april 1972), p.1


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 13 (PB)
13. Mansfiguur met jonge vogel op plankier met benen, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Op de eerste versie (V.N.) stonden vooral de benen er nog niet op/ SVERIGE 7 ORE/ a. propos:/ In Zweden in de winter kwamen de mezen uit mijn hand eten. Een zwartkopmees, toen hij zijn kruimeltjes op had, draaide mijn hoofd zijn staart toe en begon onder mijn nagels te pikken.
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 14 (PB)
1. Kameelmus, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Later(1) heb ik een betere gemaakt./ Nog later zal ik een nog betere maken. Je zou… (terug naar 11.)/UTOPIA […]TIS/ STRAFPORT 9 CENT
in particulier bezit
(1) Eerdere versies in Hollands Maandblad, 293 (april 1972), p.17 en p. 20: Kameelmus. De tekening op kaart is het spiegelbeeld van de litho Kameelmus PV-P-72.2.


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 15 (PB)
1. Naakte vrouw met grote oren op divan met vogel, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Dat klinkt maf, maar het is niet anders. Als ik niet oppas, eindig ik nog eens in de Melle-stichting; maar voorlopig pas ik op./ NEDERLAND EEN STUIVER
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 16 (PB)
16. Jongen met reuzenvogel/ gevangen kwartelkoning (naar Bewick), 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: De beste vogels, door de beste Bewick (in zijn goeie dagen) geportretteerd./ NEW CASTLE ON TYNE 8 CENT/ a. propos:/Hij heeft een kwartelkoning gevangen en een tijdje thuis gehad, om te bestuderen; hoe hij staat en gaat./ Toen hij ouder werd vond hij, dat de moderne jeugd (i.e. onze overgrootvaders) zo slap werd.
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 17 (PB)
1. Door gemaskerde figuren gevangen gevleugelde vrouwenfiguur gekweld, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso:
Attributo: Een omgevallen geloof. Een heimwee. Een uitzending (de laatste) van de engelse televisieserie ,,de gevangene”./ DISNEYLAND 7 CENT
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 18 (PB)
1. Een van de zintuigen. Het gezicht, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
(vergelijk getekende reeksen zintuigen uit 1967, cf. Pulcinellenboekje, p. 66)
verso: Als je je belangstelling voor het idee wat je aan ’t tekenen bent, kon volhouden tot en met de nu flodderige futen in het watertje, was je rijp, Peter; maar (wordt vervolgd)
SPRINGWEG TOCH NOG 9 CENT/ 14 XII./ a propos:/ Vanmorgen met Sandertje achterop naar huis. Pijke Koch tegengekomen, die S zo mooi vindt. Hoe gaat het U meneer Koch? Ach ja. We baggeren door. En hij streek S. over zijn hoofd. Die zei geeneens dag, maar toen we verder fietsten ging hij gewoon door met zijn onderbroken verhaal over Zwarte Piet./ Wie wil er nou rijp worden (?)/ (Slot)

in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 19 (PB)
1. Dodo-stap: Dodo's vangen een monster, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Die moet geheel over dodo’s gaan en de menselijke werdegang verbeelden, maar je kan beter eerst iets maken en er dan de symboliek door een weense professor in laten brengen, zoals Leonardo./ Inmiddels heb ik het al aan Jaco(1) beloofd./ Zoals een alfabet aan Thomas Rap/ een Mythische tuin aan Jaco/ een kleurboek aan Thomas/ een zootje mooie tekeningen aan mezelf een sprookjesboek aan Geert L.(2)/BEETSSTR. 6 CENT/GELD TERUG 5 CENT/ a propos: Heeft het iets te maken met [niet ingevuld], die tegen bezoekers op zat te scheppen, dat ik een van de beste tekenaars van dit land zou worden terwijl ik erbij zat; en paul (sic): a selffullfilling prophecy.
in particulier bezit
(1) Zie over de in 1975 getekende (en onvoltooide) Dodo-stap, Filedt Kok e.a. 2017, pp. 153, 196, n. 34.
(2) Geert Lubberhuizen (1916-1984 ) uitgever bij de Bezige Bij van de drie Sprookjesboeken die Peter tussen 1972 en 1974 illustreerde.


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 20 (PB)
20. Vrijgezel met perenkop, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Teken eerst een nètte peer met twee nètte vliegen erop. Dan praten we later over Archimboldi./ (dat is niet tegen jou hoor; maar tegen mezelf.)/ AMATORIA SYMBOLICA 2 CENT
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 21 (PB)
21. Twee vogels staan op een steenwoestijn (stad Utrecht) met planten, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Er was een klad op gevallen. Op de plant in het midden en ik was al te ver om opnieuw te willen beginnen (en dekwit gebruiken is mij door mijn Akademische opvoeders net zo tegengemaakt, als wandelen door hun aan ouders aan gierzwaluwenjongen.)/ BIJLMER 4 CENT
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 22 (PB)
22. Paar van oude Bokser met oude Ballerina, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Het dak van het stadhuis zweeft boven de ruïneuze rest. Waarom, mag mij achterhoofd weten./ A0 2005 9 CENT/ a propos:/ voor dit soort voorstellingen heb ik een zwak. In VIE DE TOULOUSE LAUTREC van PERRUCHOT staat dat Henri met een vriend een oude dame ging bezoeken. Slordig, dikkig op een stoel zittend. (Ik herinner uit mijn hoofd en maak het misschien anders.) Op de trap naar beneden vroeg de vriend “Wie was dat?” en H d T.L.: “Dat was nou de Olympia van Manet. Ze heeft ervoor geposeerd.”/ Hun conclusie was waarschijnlijk dat Ars longa Vitus brevis./ De mijne vertel ik wel, als ik zo oud ben, als die dame.
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 23 (PB)
23. Zittende harlekijn met uil, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
verso: Vroeger maakte ik iedere tekening minstens een keer of vijf. Dit is pas het tweede probeersel./ 37 JAAR 5½ CENT/ a propos: Een oude afbeelding van Harlequin in 1577 laat hem zien met een overal versteld pak. Stoplappen om de decimeter. Later is dat gestyleerd tot ruiten. Eric Schneider speelt van der Lubbe.
in particulier bezit


PV-BR-Rubinstein-1972-prentbriefkaart nr. 24 (PB)
24. Reuzenmuis op slagveld, 1972
prentbriefkaart, onderdeel van PV-BR-Rubinstein-1972 (PB), uit het mapje met 24 prentbriefkaarten
in particulier bezit


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree