ABC Peter Vos

RKD STUDIES

Aan Otto B. de Kat

Otto de Kat (1907-1995) was de hoogleraar van de schilderklas waarvan Peter Vos tussen 1955 en 1957 deel uitmaakte. Met De Kat bracht hij in juni 1957 twee weken in Limburg door. In het Otto de Kat-archief in het RKD in Den Haag bevinden zich verschillende brieven van Peter aan hem.
In het boek Getekende brieven van Peter Vos, Amsterdam 2017, pp. 54-56 zijn twee brieven opgenomen, p. 54: BR-OK-1957-VI-eind (rkd 4) en op pp. 55-56, een niet verstuurde brief van 14 augustus 1957 in bezit van de nazaten van Hiek en Daan de Lange-Andriessen in Bilthoven, waar de brief waarschijnlijk door Peter werd achtergelaten. De wel verstuurde bedankbrief aan de Kat is: BR-OK-1957-VI-eind (rkd 4),
Alle brieven in het archief zijn vroeg, met uitzondering van die uit 1987, afgebeeld in G. Westerink, Otto B. de Kat – Leven en werk – 1907-1995, Bussum 2002, p. 73, waarin hij zichzelf als Vos tekende en zijn leermeester als een schilderde kater. Hetzelfde motief van schilderende katten gebruikte hij in aquarel op de uitnodiging voor de tentoonstelling Het jaar van De Kat, 29 maart-29 april 1998 bij Galerie Jas, Utrecht, waarin het werk van de leerlingen van schilderklas uit 1956-57, waaronder Peter, Roger Chailloux, Willem den Oude en anderen getoond werd.


BR-OK-1955-XII-eind (RKD 1)
Nieuwjaarswens 1956 met verschillende tekeningen van o.a. kat zittend op een huis, een vertrekkende en een staande man en P. achter een ezel met palet, eind 1955
twee dubbel gevouwen dun A-4 papier met tekeningen en tekst in zwarte pen, geen envelop
tekeningen van kat zittend op huis, vertrekkende man en staande man
Maar omdat niemand doet, wat hij zei, dat hij doen zou – maakt iedereen nieuwe voornemens na een tijd en dan/ heet alles Nieuwjaar/ En iedereen zegt en schrijft en zingt tegen de anderen: Gelukkig nieuwjaar! en soms sneeuwt het: maar dat heeft er niet mee te maken. [tekening van P. achter ezel met palet, schildert vos die op stoel zit.]
RKD Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis
archief 0382-1

#

#

#

#


BR-OK-1956-XII-eind (RKD 2)
Nieuwjaarswens 1957 met tekening van drie te paard rennende koningen, eind 1956
pen en penseel in bruin, omgevouwen kaart, 110 x 155 mm, zonder envelop
met tekening van drie te paard rennende koningen
hierbij twee oude schetsboekbladen uit des’schilders Limburgse periode Ik zie U hoop ik prettige vacantie/ [schets van een figuur] (ik mocht daar eens een tijdje geleden……Tot ziens Peter/MARIA dank jullie wel….. / Zalig Nieuwjaar)
RKD Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis
archief 0382-2

#


#


BR-OK-1957-V-22 (RKD 3)
Apologie voor prof. O.B. de Kat met twee tekeningen, van een kale man met handen en een spugende man, mei 1957
11 dubbel gevouwen halve A-4 vellen in zwarte pen, met twee tekeningen, in pen en penseel en met blauw krijt
envelop met poststempel Utrecht 22 V 1957, aan …..prof. O.B. de Kat, p.a. Rijksacademie,….. Amsterdam, afz. Oude Gracht 183bis, Utrecht
(1r) Apologie voor prof. O.B. de K zegt…moet DB DENKEN [met tekening in pen en penseel van arm met hand en kale man met handen]/ (1v) eind van dialoog: ……….LODEIZEN / (2r) Beste Professor, om de achtergronden van verslapping…..stuur ik de bijgaande dialoog….. .misschien werkt dit allemaal /(2v) aanstekelijk……Tot ziens, [getekende P] P.S. Ik teken veel en schrijf, enzo. Laat U dit a.u.b. niemand lezen./ (3r) tekening van spugende man in zwarte pen en blauw krijt, (Dialoog van 3 voorbijgangers, jongen (alter-ego Peter Vos) en meisje): 1e voorbijganger …….of dacht/ (3v: blanco)/(4r) U dat ze niets….eens iets groters ondernemen./(4v: blanco)/ (5r) 2e voorbijganger: ik geef…het zou dwaas zij dat te ont- /(5v: blanco)/ (6r) kennen, maar met mijn gelijke…..uit al m’n/ (6v: blanco)/ (7r) uitlaten vallen…ik heb toen gezeg…./ (7v: blanco)/ (8r) Het meisje, weetje, achter hun/ (8v: blanco)/ (9r) eigen horizon…. Maak het af / (9v: blanco),/(10r) Jongen: ik heb zoveel gewild……/ (10v: blanco)/ (11r) echt, want dit is…..om alleen te/ (1v) staan. Na de…..Ik wou dat ik je ergens vinden kon. LODEIZEN
RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
archief 0382-3

#

#

#

#


BR-OK-1957-VI-eind (RKD 4)
Brief met stilleven, juni 1957
pen en penseel in aquarel op wit tekenpapier, brief in zwarte pen, 150 x 180 mm
Beste Otto B. (prof. Aan ’t rusten),/ hierbij een broodje kamperfoelie, dat Ciel(1) mij bracht om op te eten. Het regent en onweert (zoals steeds wanneer het zonnetje van huis is) en de bomen staan te blauwbladeren op violette benen. Ik heb eerst alle konijnen, die buiten in een hok zaten, in een jute zak getild en binnengebracht en toen met Paul door de regen gelopen. Morgen laten Ciel en ik ons trouwen door een voor die gelegenheid geconstrueerd zwart paard en nodigen uitsluitend gezeggelijke dieren op de bruiloft. Op huwelijksreis gaan we naar Epen, maar ik weet niet, waar te gaan wonen omdat mijn gedichten geen behuizing bieden, want lekken door de enjambementen. Verder heb ik al m’n aquarellen van oubollige onderschriften voorzien om het publiek op te voeden en moet U vast wel de groeten hebben van de vliegen, konijnen, dorpsidioot, Tibor de Macula, Saint Julien le pauvre en Ie Wie Waait weg. Als U hier was gebleven, had Ciel uw oog kunnen wassen, zoals ze nu met het poesje doet, hetgeen voorzeker had geholpen./ Beterschap en Hartelijke Groeten/ Paul Cézanne ([met pijl naar Paul Cézanne] nou kunt U deze aquarel duur verkopen)
P.S. Een dergelijke zeurbrief moet eigenlijk beginnen met ,,Ik neem de pen maar weer ter hand…” gelieve dat er dus vóór te denken. P.C.

J.P. Filedt Kok e.a. 2017, brief 20
RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
archief 0382-5
(1) Ceciel was de dochter van de waard van het hotel in Epen, waarop hij in de zomer van 1957 verliefd is.

#


BR-OK-1957-VIII-eind (RKD 5)
Drie briefkaarten met tekeningen van o.a. een circusdirecteur en een vrouwelijk naakt, juli 1957
pen en aquarel op drie (1-3) aan elkaar met cellotape gehechte briefkaarten, 140 x 108 mm
(1r) aquarel van staande circusdirecteur/ (2r) pen en penseeltekening: statieportret van een hand op de eerste dag van zijn zelfstandigheid. 1. Mainaire van het jaar./ (3r) Beste Professor, Een en ander om U te bedanken voor Uw lessen, waar ik veel aan zal hebben…Ik aquarelleer als een wilde, verder breng ik de dag door met……Prettige vacantie met tekening van weelderig naakt aangeraakt door P.met penseel aan, met op bordje tekst:/ [achterzijden:] (1v) DROOM voor prof. O.B. de Kat …Nu was de stad helemaal donder….maar wij weten dit allemaal /(2v) We trokken onder terug….duister uitstraalden/ (3v) Daarbuiten is alles donker. Dit is een ghetto, …ik wordt ik twee letters en nou vraag ik wat zij twee letters. [getekende staande P]
vergelijkbare niet-verstuurde epistel van 14 aug. 1967
J.P. Filedt Kok e.a. 2017, brief 25
RKD Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis
archief 0382-5

#

#

#


BR-OK-1957-XII-eind (RKD 6)
Nieuwjaarswens 1958 met tekening van Kater en muis, december 1957
pentekening op geschepte kaart, 120 x 175 mm
(1r)tekening Kater en muis, met dwars: Gezegend Nieuwjaar voor U en Uw Geest/ (1v) Waarde Professor, veel heil en zegen ook voor uw vrouw
RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
archief 0382-6

#


#


BR—OK-1987-X-16 (RKD 7)
Brief met met tekeningen van Kat en Vos, 16 oktober 1987
pen en aquarel
Beste - getekende kat met palet – helaas moet ik, net als jij op een vernissage wezen, maar (helaas nog eens) op een andere plek (ergens tussen Nederland en België) en ik kan je alleen per brief feliciteren en het beste wensen, Uw leerling [getekende vos met pen] Peter Vos
(de volgende dag opende bij M.L. de Boer in Amsterdam een De Kat-tentoonstelling)
afgebeeld in G. Westerink, Otto B. de Kat – Leven en werk – 1907-1995, p. 73
RKD Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis
archief 0382-7

#


BR-OK - 1956 (RKD 8)
Brief met tekening onderwaterzwemmers, eind 1956
blad uit ringband, 150 x 225 mm
met dwars bijschrift: ARIA: Tiens, Tiens, voila les perles uit de Parelvissers. Decor: R.CHAILLOUX
(hoort vml. bij BR-OK-1956-XII-eind (RKD 2))
RKD Nederlands Instituut voor de kunstgeschiedenis
archief 0382-8

#


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree