ABC Peter Vos

RKD STUDIES

Aan N.R.A. Vroom

Brief aan prof. dr. N.R.A. Vroom, najaar 1958
In bewaarde schriften uit het najaar van 1958 zijn een aantal conceptversies van deze zorgvuldig uitgeschreven afscheidsbrief aan prof. dr. N.R.A. Vroom (1915-1995), de directeur van de Rijksakademie, te vinden. De brief is niet precies te dateren, maar moet na Peters verblijf in Bretagne in september of oktober zijn geschreven.


PV-BR-Vroom (RP)
Afscheidsbrief, najaar 1958
drie bladen uit een gelinieerd schrift met elk aan de bovenrand een tekening in zwarte en blauwe inkt, (blad) 215 x 145 mm (beeld) ca. 55 x 140 mm
voorzijde: blauw gewassen tekening van Bretons dorpje, met in de lucht …an’ when the wind blew out to sea/ the wind blew out to sea/ an’she was takin’ leave o’me…
brief: woensdag/Waarde professor,/de zomer is alweer dood, weldra strooien alle boomen een handjevol zigzag bladeren in de kist en worden wij, na de begrafenis opgesloten in de kamer van de winter. niet, dat ik U daarom schrijf overigens./het was een open zomer, de laatste voor het eind van de winter en wat kan er niet voor die tijd allemaal gebeuren? maar dat wist U al; hoe wordt men anders professor?/Eerst komt de lente ik heb op een donkere weg tussen zwarte boomgaarden, waar heggen het land in kamers verdelen, gewandeld onder de maan door en het meisje, dat overdag nog gelachen had en me bloemetjes gebracht, zei niets, toen ik haar zoende, want dat is een plechtig moment. Ze had grote ogen en de volgende morgen moest ik weg uit de heuvels, waar ze woonde… verderweg, toen het al zomer was, heb ik in een grijs dorp gewoond, de huizen stonden aan zee, ertussen lagen de vissen met alle kleuren aan; die waren gevangen met geknoopt bruin touw en hadden nog even ernstige ogen, alsof ze leefden. ’s nachts voor ik sliep, hoorde ik de zee… de zomer werd al oud, toen ik terugkwam en in de duinen was de wind koud, op de boulevard waren mensen in grote lichte zalen aan ’t spelen, maar ik liep op het natte zand, waar de bleke huisjes en badstoelen stonden, alsof ze dáár eigenlijk voor waren, om onder de maan te staan; in een ervan hebben we gewoond. tot de wind ging liggen, maar sindsdien is het alweer veel avond geweest ook zònder haar…/maar dit was niet/ wat ik wou zeggen/dat komt/hierna/door allerlei omstandigheden (waar Geesink, die overigens zwijgt, als de Egyptische duisternis, en alle hypotheses over de atoomfilm(1) openlaat als daar zijn: de atoomfilm is zo geheim, dat ie niet gemaakt mag worden, maar op briefjes wordt doorgegeven; de atoomfilm is een fictie, om arme jongens een vacantie in Bretagne te bezorgen; de atoomfilm is al af en vergeten, eer er een van is) dacht ik erover, mijn plaats op Uw onvolprezen instituut open te laten voor een jongere kracht en de boze maatschappij in te gaan/Ik houd van vijf jaar Academie genoeg over, om voorlopig voort te kunnen: Een kast vol schetsboekjes, een hoofd vol verhalen, en een lichtblauwe horizon met alles, wat ik zal bereiken naast het onbereikbare voorlopig op een rij./met bepaald weer lijken sommige wegen naar zee te lopen, ook midden in het land./Altijd, als ik sta te liften, hoop ik op iets, wat ik niet precies weet./misschien, achter de volgende bocht/enz./ik heb gisteren op U proberen te wachten, maar Gerlof, die alles over Uw Akademische levenswandel weet, voorspelde, dat het nog wel lang zou duren. en toen ben ik na een half uur maar weggegaan./eigenlijk wou ik U alleen maar vragen, of ik nog een paar theoretische college’s zou kunnen volgen, met het oog op het prix de Chosissez-vous-même-votre-ville-examen(2) en of ik af en toe nog eens wat etsen zou kunnen DRUKKEN/hopende U spoedig weer te zien/nogmaals bedankt voor alle./[getekende P.]/P.S. Ik kan geen officiële afscheidsbrieven schrijven, maar dat is dan ook een van de dingen, waarin op de Akademie geen cursus bestaat [getekende P.]
Rijksmuseum Amsterdam
RP-P-2013-8-7-1 t/m3 (schenking J.P. Filedt Kok, Amsterdam (uit veiling 49 Haarlem, Bubb Kuijper, november 2008, no. 3814, gekocht bij A.G. van der Steur, Haarlem, 2012)
(1) Atoomfilm van Geesink gemaakt voor het Philips-paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Brussel, 1958.
(2) Prix de Rome.

Peter Vos (1935-2010)
Letter of Peter Vos to prof. N.R.A. Vroom, autumn 1958
lined paper, pen in black ink, pen in blue ink 215 x 145 mm
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-P-2013-5-7-1

Peter Vos (1935-2010)
Letter of Peter Vos to prof. N.R.A. Vroom, autumn 1958
lined paper, pen in black ink, pen in blue ink 215 x 145 mm
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. RP-P-2013-5-7-2


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree