ABC Peter Vos

RKD STUDIES

Aan Alje Olthof

Brieven aan vormgever Alje Olthof, 1969-1970
De kleine groep brieven in het Rijksmuseum uit de periode 1967- 1981 aan Alje Olthof is afkomstig uit diens ( in 1996 geveilde) nalatenschap. Alje Olthof (1935-1995) was in de jaren zestig verantwoordelijk voor de vormgeving van de literaire uitgaven van uitgeverij Querido en werkte later voor uitgevers als Meulenhoff, De Harmonie, Gary Schwartz en Wolters Noordhoff. Hij gaf vorm aan vele boeken met illustraties van Peter Vos, vanaf 1965: Leo Vromans Almanak, tot in 1991: Wat je ook niet vaak ziet. Doordeweekse emblemata. Net zoals hij dit deed bij andere vormgevers voegde Peter aan de aan Olthof opgestuurde illustraties korte getekende berichten toe. Persoonlijker zijn de brieven die hij in februari 1970 aan Olthof schreef, toen deze was opgenomen in het Prinsengrachtziekenhuis.


PV-BR-Olthof-1967 (RP-1)
Notitie betreffende omslagontwerp voor Vroman’s bundel God en Godin, Amsterdam 1967 (PV-ill. OM-1967), 1967
in drieën gevouwen wit tekenpapier
getekend met P.
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-104 (schenking van Wilma en Wim Schuhmacher ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)


PV-BR-Olthof-1967 (RP-2)
Notitie met een vos op stelten, ca. 1967
(blad) 107 x 140 mm (beeld) 80 x 82 mm
dit programma ging over Peter Vos/Vos
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-105 (schenking van Wilma en Wim Schuhmacher ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)


PV-BR- Olthof-1967 (RP-3)
Strookje met Alstublieft, ca. 1967
61 x 180 mm
P. met tekeningen in de hand
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-106 (schenking van Wilma en Wim Schuhmacher ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)


PV-BR-Olthof-1967 (RP-4)
Kaart met merel die pet afneemt, ca. 1967
in zwarte pen, 210 x 148 mm
dank heerlijk eten..met groeten van Jan en Peter
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-112 (schenking van Wilma en Wim Schuhmacher ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)


PV-BR-Olthof-1967-XII-31 (RP -5)
Kaart met omslagtekeningen, 31 december 1967
kaart, 106 x 140 mm, in envelop met poststempel Utrecht 6.I
(RP-D-2006-116: bevatte de tekeningen voor boek Max Dendermonde >> PV-T-RP(1-7) =RP-T-2006-119 t/m 125)
Utrecht, Zondag 31 [1967]/Beste Alje,/ Hierbij vast de omslagtekeningen. Het was niet eenvoudig (mede door december moeheid). Ik heb het een keer of tien opnieuw gedaan o.a. om een stevige tekenwijze te vinden. Dat lukte alleen bij een nogal geforceerde manier van doen, die ik zelf nogal lelijk vond. Dit dan maar voor beter en worst. Groeten ook in ’68, je P. (met pijl en boog)
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-113 & 116 (schenking van Wilma en Wim Schuhmacher ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)


envelop


PV-BR- Olthof-1968 (RP -1)
Kaart met briefje over openstaande betalingen bij Querido (o.m. omslag Vroman), begin 1968
kaart met pentekening van een monster, 107 x 140 mm
Beste Alje,/ een zakenbrief, dit: We hadden het eens over klussen voor Querido, die (nog) niet waren gehonoreerd. Volgens mij zijn dat:/ 1. de omslag van Louis Andriessen(1)/2. tekening voor Q. krant (zwevende lezer)/ 3. tekeningen voor schotten in Q. stand (boekenmarkt)/ Ook wou ik graag de originelen van de reproducties terug, benevens de omslag van God en Godin.(2) Dat was het.
Hier eindigt het zakelijke deel./De Koch, Willink, Postma tentoonstelling (volgorde van appreciatie) ziet er prachtig uit.(3) Hou je vast./ Groeten; tot Zondag/ook van Anneke/ Peter/ Zou het kunnen worden overgemaakt./ Mevr. A. Vos-Bakkum./ Rentegirorekening
[…]/
Filedt Kok e.a. 2017, brief 65, pp. 146
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-109 (schenking van Wilma en Wim Schuhmacher ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)

(1) Louis Andriessen en J. Bernlef Souvenirs d’Enfance, Barbarberdoos, Querido 1969.
(2) De omslag van Leo Vroman, God en godin, Amsterdam (Querido, in reeks De Boekenvink) 1967.
(3) De tentoonstelling bij de Utrechtse Kring van schilderijen van Pyke Koch (1901-1991), Carel Willink (1900-1981) en Kor Postma (1903-1977) werd gehouden van 15 februari tot 16 maart 1969.


PV-BR- Olthof -1970-II-12 (RP-1)
Dubbel beschreven kaart met tekening reiger, 12 februari 1970
dubbelzijdig beschreven kaart met tekening Reiger in aquarel, 175 x 120 mm (envelop behoort bij. RP-D- 2007-11)
Utrecht woensdag/Beste Alje./Hierbij de voorlopige nieuwste uitgave van het duo Tom en Jaco over een algemene ciconiforma: de blauwe reiger ” patient killer of the marches” (book of british birds). Ze willen er mee adverteren in vogeltijdschriften, de schatten, maar ik zie de lustige binoculaire wandelaars het nog niet kopen. We kregen je kaartje net en zullen gauw langs komen. Hou je intussen taai en scheld met mate op de medische stand, waarvan in ieder geval gezegd wordt, dat ze haar best doet. Hoewel we elkaar een tijd lang (schandelijk lang) niet gezien hebben is er weinig belangrijk nieuws hier. Provinciale indolentie, god zij dank./William [Kuik] heeft een hoofdstedelijke prijs met oorkonde/(achterzijde) gekregen en is daar satanisch blij mee, vooral omdat hij in deze stad (U.) nog steeds als een moderne zonderling wordt beschouwd. Anneke (de volgorde is zelfs niet alfabetisch) knapt aardig op, maar moet wel ’s middags rusten. Haar Vauxhall staat in autoziekenverpleging. We hebben vanochtend gehoord dat we het Nicolaas Beetshuis tòch krijgen en maken voorzichtig inrichtingsplannen (in jezesnaam een heleboel weggooien als we overhuizen). Dick [Hillenius , Stolwijk ?] heeft een etsvacantie, maar dat wist je misschien. Nu is hij naar London. De laatste keer, dat ik hem zag, kwam hij wazig door, maar dat kwam door mijn dronkenschap. Een glibberig stuk op het pad, dat ik had ingeslagen. Ik drink n.l. minder en voel mij er wel bij. Ben hard aan het werk voor Debby’s stock. Ze begint nu eindelijk (5 maart) met de kunsthandel. Ik kom langzaam op schot, maar heb er veel zin in Het kwartet is af. Een paar van je beesten zitten er ook in. Er boven komt een “magere atlas” whatever that may be” [tekening], uitgezocht door Guus Ros. Ik ben aarzelend met een nieuw boek begonnen: “de Fontein der eeuwige jeugd”, de titelpagina is af; zelfde formaat, als het Pulcinellenboek, maar dan liggend [getekende liggende P.]. Sandertje werkt aan zijn vocabulaire er komt iedere dag bij. Arne moet door een echte dokter gekeurd, of hij mag gaan voetballen op VELOX en Kaj zul je onveranderd grijnzend vinden, als je weer langs komt. We laten je allen groeten. We komen gauw aan. Sterkte.
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-107 (en RP-D-2006-107-1) (schenking van Wilma en Wim Schuhmacher ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)

kaart

verso kaart

envelop

verso envelop


PV-BR- Olthof – 1970- II (RP -2)
Brief aan Alje Olthof in Ziekenverpleging Prinsengracht in Amsterdam, 19 februari 1970
kaart aan beide zijden beschreven met tekeningen in potlood en aquarel (1), 175 x 120 mm
envelop met poststempel Utrecht 19.II.1970
Utrecht, Woensdag/Beste Alje/ Gisteren had ik je willen bezoeken, maar daarvoor al zakte ik in het drijfzand van Scheltema en ik werd vanmorgen met mijn kop vol zand wakker. Nu, aan mijn tafel, pennetje in de hand, kater onder mijn haar. Hoe is het met je? Heb je genoeg te lezen? Er is een sleutelroman over Galerie Mokum uit van Romijn Meier, wel amusant; Podulke wordt er goed in beschreven, maar het is toch geen Vincent Haman (wat ook niemand verwachtte; laten we eerlijk wezen).(2) Tussen deze regels door ben ik aan Debby’s stock bezig.(3) Ideeën genoeg en tegelijk proberen aanvaardbare mussen te tekenen. Vanmorgen in het park: overal hingen mezen aan de takken. Spreeuwen zaten met bolle keel te zingen, een boomklever hakke
[..] […] de stam en een dito kruiper omhoog met rukjes. Er is […] […]it met prachtig kleurenfoto’s (iets te mooi, zoals […] mezen in de vlucht verstard. Een winterkoning met tech[…] […] sprinkhaan in zijn snavel. Blauwborst opzijkijkend […] aan een tak: om je te benatten. Ik zal het meenemen als ik […] dezer dagen. Anneke zal bang […] maar dat is de laatste […] gebeurd, gisteren per ongeluk […]/ man vast zijn verjaa[rdag] […] […]smaar Jozef Guy’s uitdeelde. Heel gezellig daar niet van. (Wat geeft een 000-penseeltje van Rowney’s finest sable toch een lekkere lijntjes!) Ik ontmoette Bernard Holtrop, die in de lente met zijn Noorse Medi gaat trouwen. En Joop Waasdorp, die in spreektaal zat te morren over de hele fucking lot. Paul de Lussanet, die bij Felix Valk een levende modellen tentoonstelling gaat houden (6 Maart, maar je mist, denk ik, weinig, als je niet gaat). En Debby, die een excuusbrief aan Beatrix gestuurd heeft omdat in de H.P. B’s bezoek verklapt stond.(4) Vreemd, die H.P. journalistiek. Ik vroeg aan de intervjoewer, of er geen fotoos van mijn werk bij moesten – nee dat hoefde niet. (De mens voor zijn werk, blijkbaar.) Tonio H(5) kwam van de week binnenstormen. Ik moest mee zijn rees-wagen bekijken, om er psychodelische kleuren voor te ontwerpen. Als remainder stuurde hij een kleurenansicht met zichzelf in blauwe reesoveral + reeshelm losjes opgesteld voor de auto: droom van iedere zesdeklasser. Enorm innemend vind ik zoiets./Donderdag alweer./Gisteravond overlopen met bezoek. Onder de conversatie zit ik constant te verlangen naar verder werken, maar dat zou onbeleefd wezen. Nu dan maar. Sander gaat naar zijn leger-des-heils-creche. Hij wil niet mee terug, als we hem komen halen. Ik ga deze posten. Ik schrijf je weer, als er provinciaal nieuws is. (Als de kranten daarmee volstonden, zou dit een betere, want saaiere wereld zijn.) Hou je intussen zo taai mogelijk. Anneke laat je hartelijk groeten. Ook Dolf waar ik gisteren was. Hij is goed bezig (o.a. een debiel met rooie kousen op schaatsen).(6) Je mist weinig, want het is koud en vies. Blijf liggen tot de lente, die komt eraan. Ik zag al meeuwen (larius ridibundus) met bijna bruine harses./tot ziens. tot ziens./ Peter
Filedt Kok e.a. 2017, brief 66, pp. 146-147
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-111 (schenking van Wilma en Wim Schuhmachef ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)

(1) In een eerdere brief van 12 februari 1970 aan hetzelfde adres komen een aantal van de dezelfde thema’s ter sprake.
(2) Henk Romijn Meijer (1929-2008) publiceerde in 1969 de sleutelroman Lieve zuster Ursula. Michael Podulke (1922-1988) in Nederland werkzame Amerikaanse schilder. Vincent Haman was de sleutelroman van W.A. Paap (1856-1923) uit 1898, over Lodewijk van Deyssel en de Tachtigers.
(3) Het betreft de voorraad van Galerie Balans van Debbie Wolf (>>brieven aan Debbie Wolf). In de brief van 12 februari 1970 schrijft Peter hierover aan Alje: ‘Ben hard aan het werk voor Debby’s stock. Ze begint nu eindelijk (5 maart) met de kunsthandel. Ik kom langzaam op schot, maar heb er veel zin in.’
(4) Theun de Winter, Haagse Post, 11 februari 1970, p. 54, met een foto van Steye Raviez van Peter Vos met een drukproef van Het Reigerboek uit 1970. In dit artikel staat: ‘Kunst of geen kunst, het werk van Peter Vos staat sterk in de belangstelling. Nog niet zo lang geleden bezocht Prinses Beatrix de Amsterdamse galeriehouder Debby Wolf, ten einde zich een originele Vos aan te schaffen. Zij wilde hiermee Prins Claus verrassen, zo verklapte ze onder een kopje thee aan Debby en haar huisgenoot Remco Campert.’
(5) Tonio Hildebrand (1930-2005), scharrelaar, levensgenieter, autocoureur en handelaar in bijzondere tweedehands auto’s, zichzelf karakteriserend als ‘commissaris van de NVList en Bedrog met filialen over heel Europa’.
(6) Dolf Zwerver (1932-2010). Zijn schilderij Schaatser afgebeeld in E. de Jongh, Dolf Zwerver, schilderijen, Amsterdam 1973, p. 41.

recto

verso


PV-BR- Olthof-1970-IX (RP-3)
Kort briefje met reactie op krantenartikel en een tekening van een rennende P. met een vrouw aan zijn hand, 1970
pen in zwart op krantenartikel, 281 x 220 mm
met dank voor zijn gastvrijheid en het eten
met een krantenartikel uit het Algemeen Handelsblad met interview Peter Vos over Artis
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-115 (schenking van Wilma en Wim Schuhmacher ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)


PV-BR- Olthof -1971- III (RP-1)
Wit kaartje met tekening van roodborstje, maart 1971
pen en aquarel, 108 x 140 mm
voor Alje ( op bijna.Kie’s verjaardag1971)
verso: Jeroen Bosch-monster, waarschijnlijk getekend door zoon Sander Vos
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-108 (schenking van Wilma en Wim Schuhmacher ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)

recto


verso


PV-BR-Olthof-1972-(RP)
Portret van een kind met hart in de hand, ca. 1972
pen en penseel in grijs en rood, 140 x 108 mm
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-114 (schenking van Wilma en Wim Schuhmacher ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)


PV-BR- Olthof -1981 (RP-1)
Kaart met tekening van Sander Vos, 14 juni 1981
potlood en kleurkrijt, 210 x 130 mm
EEN DOOIE ZANGLIJSTER VOOR ALJE VAN DE JONGE VOS
Rijksmuseum Amsterdam
RP-D-2006-110 (schenking van Wilma en Wim Schuhmacher ter nagedachtenis van Alje Olthof 2005)


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree