ABC Peter Vos

RKD STUDIES

Lijst van albums

* in vorm Hema-boekjes in RKD, waaronder Peter Vos - Boeken 1952-1958 – Hema T19174321, photocover, 29 x 22,2 cm.

[BIBLIOGRAPHIE 1963: handschrift zomer 1963 in nalatenschap kunstenaar]
[Lijst 1979: van boekjes in één expl. gemaakte tussen 1976-1979, uit dagboek?]
[Lijst 1982: van boekjes in één expl. gemaakte tot en met 1982, uit dagboek?] 

PV-A-1952
HET EERSTE BOEK VOS MCMLII
Rode omslag met titel, ingenaaid, 14 x 17,5 cm, 24 pp. (dubbel gevouwen), met voorwoord van Nelissen, Bilthoven, 28-11-’52 met 11 platen, in pen, penseel in aquarel: portretten van vader (Foeks) in de vorm van pastiches van een middeleeuwse miniatuur, werk van Rembrandt, Hokusai, Daumier, Van Gogh, Picasso (vroeg), Picasso (kubistische), Van Rees, van Eyck, Braque, Peter Vos, ieder met toelichting. COLOPHON: DIT EERSTE BOEK VOS WERD getekend door P. Vos en bleef beperkt tot een exemplaar (gemerkt I) op rotpapier gesigneerd door laatste tekenaar. Dit is no. I Peter Vos, voor de man die de cultuur in stand houdt. [coll.SA] literatuur: De Jongh 1995, pp. 58-59 . [BIBLIOGRAPHIE 1963: Het eerste boek vos – tien portretten van Pappa…Paul; Lijst 1982: 1e boek VOS] [*Hema-boek: Boeken 1952-1958, pp. 1-13; ook Hema, T1014088 photocover, 15,7 x 20,2, 28 pp. aan eind in pen getekend zelfportret]

PV-A-1953
HARTENTIEN MCMLIII (het Hart in de kunst)
Bruine omslag met titel, ingenaaid, ca. 14 x 17,5 cm, 28 pp., met 11 ingeplakte platen, in krijt, pen, penseel en aquarel: pastiches in de stijl van een Egyptische grafschildering, in de stijl van een middeleeuwse miniatuur, Daumier, Steinlen, Van Gogh, Modigliani, Picasso, Ch. Eyck, Matisse, Chas Addams, allen met toelichting. Met inleiding: bij deze verzameling hebben wij getracht die een zo volledig beeld te geven van de dominerende functie van ’t hart in de kunst… Utrecht, 11 april 1953 DR. PETER VOS, COLOPHON : HET HART IN DE KUNST ….no. I voor de Lol met gevoelens van vriendschap en bewondering VOS….. voor J.J.J. Jongenelen (tekenleraar Bonifatius-Lyceum), [coll. JJ] [BIBLIOGRAPHIE 1963: Hartentien – 10 afbeeldingen over het hart…Jongenelen; Lijst 1982: Hartentien] [*Hema-boek: Boeken 1952-1958, pp. 11-27; ook Hema- T1015090, photocover, 15,7 x 20,2, 28 pp]

PV-A-1954
PETER VOS, HOMMAGE à C.J. VOS, NV DE BEDRIEGER BILTHOVEN MCMLIV
Gelige omslag van tekenpapier (om karton gevouwen) met tekening in pen in de stijl van Matisse, 26 x 22,4 cm, met 40 pp., 25,5 x 22 cm, 10 dubbele vellen in elkaar gevouwen papier, met tekeningen in pen en met 12 ingeplakte platen in pen, penseel, gouache: 11 met portretten van Pappa als pastiches van kunstwerken en bijbehorende pastiches van gedichten in stijl en van: Grottekening/Verlaine, Nicothenes/Homerus, Miniatuur/Ridderlied, Hokusai/Po Sju i, Toulouse Lautrec/Heine, Le Douanier/Paul van Ostayen, Modigliani/AJD van Oosten, Picasso/Marsman, Dubout/Trijnje Fop, Saul Steinberg/Daan Zonderland, Peter Vos/Peter Vos. Voorafgegaan door titelpagina met portret in stijl Modigliani, en inleidingen van dr. Anthonius.Vos (Drachten) en Prof. A.C.A. Vos (Franeker). Na de platen: Lijst van platen en van gedichten en COLOPHON : HOMMAGE à C.J. VOS ….no. I …… voor Pappa 5 Dec. 1954 Peter VOS. [met brief van 5 december 1954 aan beste Fuchs….. van Sint Nicolaas [coll.SA] literatuur: De Jongh 1995, pp. 58-60; De Jongh e.a. 2013, pp. 164; Filedt Kok e.a. 2017, pp. 10—12. [BIBLIOGRAPHIE 1963: Hommage à Vos- 10 afbeeldingen en gedichten over Pappa…Peter Vos; Lijst 1982: Het Boek VOS.] [*Hema-boek: Boeken 1952-1958, pp. 28-67; ook Hema-album T7474858 photocover met omslag, 29 x 22,2 cm, 40 pp]

PV-A-1956a
DRIE LIEDJES – OM TE HOREN OP EEN AVOND IN MEI OFZO, 1956
Omslag met luitspeler om karton gevouwen teken papier, 12,5 x 12,5 cm, 20 pp., vijf losse bladen met omslag, in wit tekenpapier. Franse titelpagina met muziek van Ton Bruynel, met gedichten van Yeats, Lodeizen en Maeterlinck, met vier ingeplakte miniaturen in blauwe inkt COLOPHON voor: Mej. A.L.J.M. van Vonderen 16 mei 1956, met getekend P. [coll. JvV] [BIBLIOGRAPHIE 1963: 3 liedjes – met tekeningen ……. Jes v. Vonderen] [*Hema-boek: Boeken 1952-1958, pp. 90-93; ook Hema-boekje-T16478176 photocover, 14,5 x 14,5 cm: boekje pp. 1-14; rest schetsboekbladen, w.o. voorstudies voor A-1956A ? en dit boekje]

PV-A-1956b
KLEINGEESTIG, Sint 1956 of 1957?
Gevouwen octavo, formaat, 10 x 75 mm, kartonnen omslag met dubbelgevouwen schetsboek papier, 28 pp., met pentekeningen: cartoons met enige penseel in kleur; en enkele teksten, gemaakt voor Jes van Vonderen, Sint Nicolaas, 1956 of 1957? [coll. JvV] [BIBLIOGRAPHIE 1963: KLEINGEESTIG zo maar tekeningen ……. Jes ] [*Hema-boek: Boeken 1952-1958, pp. 11-27; ook Hema-boekje-T16351415 photocover, 14,5 x 14,5 cm: met omslag en p. 1: NAGELATEN WERK, boekje pp. 1-14]

PV-A-1956c
LIMMERICKS van Hendrik Andriessen, 1956
Blauwe omslag, half folio, 13 x 17 cm, 52 pp., 27 limericks, 25 opgeplakte pen en penseeltekeningen in zwarte inkt, verjaarsgeschenk van zijn vrouw Tine (Ik heb deze versjes laten illustreren door onze Vosje ) op 18 juli 1956. (COLOPHON) Deze Limmericks werden opgetekend en verlucht door peter vos in opdracht van hendrik andriessen en verscheen in een oplage van een exemplaar. ….., met getekende P. [met verpakking in bruin pakpapier per expresse verstuurd op 17 juli, met het adres van afzender: Marnixtraat 401, Amsterdam] [coll. LA] [BIBLIOGRAPHIE 1963: Limmericks-26 limmericks van H. Andriessen en 28 plaatjes Mevr. Andriessen ]

PV-A-1957a
UBU ROI, januari 1957
16 pg. tekenpapier, 25 x 19,2 cm, met 8 tekeningen, inclusief omslag en titel, met tekeningen in zwarte pen en penseel, UBU ROI, waarvan met franse tekst (COLOPHON :) zes tekeningen bij het toneelstuk UBU ROI werden gemaakt 11 januari 1957door Peter Vos [coll.SV] [BIBLIOGRAPHIE 1963: UBU ROI – 6 tekeningen bij Ubu Roi van Jarry (zonder tekst) …Peter Vos ] [*Hema-boek: Boeken 1952-1958, pp. 100-115; ook Hema T16216874, 21 x 15,5 cm, Photocover – voor en achter, 28 pp., laatste 7 diverse plaatjes betreffende Ubu Roi ]

PV-A-1957b
Beiden: ingetekend exemplaar van Hans Andreus, Muziek voor kijkdieren, 2e druk 1954, Amsterdam, 19 x 13 cm 36 pp., waarvan gekleurde stofomslag met titel in kader verwijderd is en dunne kartonnen omslag van ingenaaid boekdeel aan buitenzijden voorzien van titel en tekeningen. Met tekeningen in zwarte pen en blauw kleurpotlood.

PV-A-1957b (1)
15 mei 1957 voor Jes: met getekende omslag met zittende Cello-speler met vogel en toehorende dieren op achterkant, met titel en auteur; op p. 1. Franse titel: tekening met dier voor muziekstandaard, op p. 2: Geïllustreerd door mij in blauw en zwart met tekeningen, van dieren op titel pagina (p. 3) en op vrijwel alle pagina’s in zwarte inkt en blauw krijt, op achterplat omslag (p. 35): Colophon: Nu, ja, gefeliciteerd dan met je verjaardag…[15 mei 1957]: veel plezier met deze versjes.

PV-A-1957b (2)
16 mei 1957 – Voor de heer Leeflang 10 april 1958 (later gebonden door CL).
Met getekende omslag met staande vioolspeler met vogel en toehorende dieren op achterkant, met titel en auteur; op p. 1. Franse titel: in pen getekende zittende P fluitspelend voor Vos, met Vos’56 ; met op dubbele titel pp. 2-3, tekening van vioolspeler met dieren en op vrijwel alle pagina’s in zwarte inkt en blauw krijt, op kartonnen achterplat, p. 35, colofon: van deze gedichten werden twee bundels geïllustreerd in blauw en zwart door P.A.C.A. Vos waarvan dit (no. II) op 19 mei 1957. Voor de heer Leeflang 10 april 1958. [BIBLIOGRAPHIE 1963: Muziek voor Kijkdieren, bundel van H. Andreas met ingetekende illustraties, (1) Jes van Vonderen, , (2) eerst PV, doorgehaald: Leeflang] [MUZIEK VOOR KIJKDIEREN-1957– (1) Hema T19390256, 21 x 15,5 cm, Photocover – voor en achter, 34 pp., samengesteld in 2015 (2) idem, 150116, samengesteld in 2017].

PV-A-1957c
DRIE LIEDJES voor een zomeravond, 1957
Vijf in elkaar gevouwen vellen, met omslag in wit tekenpapier, 16 x 12 cm, met vijf aquarellen bij drie gedichten van Lodeizen, Eluard en Andreas, COLOPHON No II, voor Hiek [de Lange] omdat het andere nog niet af is, 13 juli 1957 met in pen getekende P. [coll. SL] [BIBLIOGRAPHIE 1963: Drie liedjes met aquarellen …..Hiek de Lange] [*Hema-boek: Boeken 1952-1958, pp. 94-99; ook Hema-boekje-T16630720 photocover, 14,5 x 14,5 cm, 24 pp, waarvan 16 Drie Liedjes, met VOGEL en ZEEGEZICHT, hieronder] Met in hetzelfde formaat dubbel tekenblad: - VOGEL – 4 bladen op dubbel gevouwen vel tekenpapier met tekst in pen in zwart met kleurkrijt 16 x 12 cm, met P op achterzijde, ca. 1957 - BOOSKIJKEND ZEEGEZICHT – 4 bladen op dubbel gevouwen vel tekenpapier, 16 x 12 cm, met spaanse tekst in pen, gewassen pen in zwart, en booskijkend zeegezicht: twee bladeren in kleurkrijt in dubbel spread, Amsterdam 4 maart 1958, 2e druk. [BIBLIOGRAPHIE 1963: BOOSKIJKEND STRANDGEZICHT - amorele detectiveroman met 3 doden ……Agnes; BOOSKIJKEND ZEEGEZICHT – idem…Vroom]

PV-A-1957d
25 LIMMERICKS van Hendrik Andriessen, 1957
Omslag (teken papier om karton) met titel met tekening van zittende jongeman (op achterzijde getekende P. met harp), 52 pp., 25 x 19 cm, 13 in elkaar gevouwen dubbele vellen tekenpapier, tekeningen over volle breedte met aquarellen en in pen en penseel in zwarte inkt, met 25 limericken, genummerd van I t/m XLI (nummering van L.J. Andriessen); ColophoN: door peter vos in opdracht van familie van Grinten-Andriessen No. 1….. Bilthoven Aug. ’57 voor Hendrik Andriessen; (op achterzijde getekende P. met harp) [coll. LA] [BIBLIOGRAPHIE 1963: XXV LIMMERICKS – 25 limmericks van H. Andriessen met tekeningen…fam. Andriessen ; lijst 1982: H. Andriessen limmericks (L.A)] [*XXV LIMMERICKS-1957 – Hema 978235, 28,7 x 21 cm, Photocover, 52 pp., samengesteld in 2017]

PV-A-1957e
ingetekend exemplaar van Jan Emmens, Kunst en Vliegwerk, Amsterdam (G.A. van Oorschot), gebonden met stofomslag, x cm, 37 pp. met pen en penseeltekeningen [coll. JE] [BIBLIOGRAPHIE 1963: Kunst en Vliegwerk – Gedichten van Jan Emmens met inget. ill…Jan]

PV-A-1958a
HET GEHEIM VAN MONSIEUR P. – proeve van een ontsluiering door prof. dr. p.j.a.hofland, utrecht, 1958
Omslag met tekening in stijl van Goya, 34,4 x 26 cm, 36 pp. tekenpapier (twee dubbele bladen, 13 lossen bladen), 29,3 x 25 cm, 4 pp. met tekst Inleiding en inhoudsopgave platen, met 14 ingeplakte tekeningen in kleur, met pastiches naar fresco Tarquinia, Uccello, Getijdenboek Duc de Berry, Botticelli, Rembrandt, Sharaku, Toulouse Lautrec, Modigliani, Chagall, Picasso, verder illustraties van Goya, Dürer, Doré, Shephard, Phiz, Tove Jansson en Beweck. COLOPHON …no. I …..voor Marte [Röling] 20 jan. 1958 Vos ‘58 omslag: ets Goya, achterzijde: P met boeken. [coll. MR] [BIBLIOGRAPHIE 1963: HET GEHEIM VAN MONSIEUR P., met 18 illustraties verluchte verhandeling over het geheim van Monsieur P……..Marthe; lijst 1982: Monsieur P ] [*Hema-boek: Boeken 1952-1958, pp. 68-89]

PV-A-1958b
ingetekende exemplaren Christiaan Morgenstern, Palmström, Insel Verlag uitgave, 1955, Wiesbaden, 18,5 x 12 cm, 80 pp.
(1) Met illustraties in zwarte pen en in penseel in blauw op alle pagina’s In colofon: May 1958, illustrated in Holland, by me for you….etc. – 15 mei 1958 [coll. JvV ]
(2) uitgave 1957, 18 x 11.8 cm; met opdracht op schutblad aan FH : ook voor jou…ook van mij, met tekeningen in blauwe pen en penseel. Uit 1959/60, op. 2-3, 4, 6-7, 10-11, 15, 17, 53 [BIBLIOGRAPHIE 1963: Palmström – gedichten van Christian vMorgenstern met ingetek. Illustraties – Jes ; 2e expl.: (doorgestreept Peter Vos) Mieke ]

PV-A-1958c
ingetekende exemplaren Aus Minnesangs Frühling (Ausggewählt und erklärt von Carl von Kraus, Insel Verlag uitgave, ca .1955, 18,5 x 12 cm, 80 pp.
(1) colofon weggesneden, op achterschutblad, voorzien van illustraties op de 4e Dec. 1958 na zonsondergang, met dunne pen, terwijl de radio uitzond wat nu deze dichters vervangt: it’s you or no one; A foggy dag- St. Louis blues. Goedenacht. Dat U altijd gelukkig moge zijn peter vos Met tekeningen in zwarte pen en aquarel, omslag, pp. 2-3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 29, 31, 45, , 55, 56, 60-61 – achter schutblad [coll. JvV]
(2) met vergelijkbare illustraties: aan eind na colofoon: geïllustreerd op 7 december door Peter Vos ; veiling Van Spengen, Hilversum, 1 sept. 2014 e.v., no. 698 [BIBLIOGRAPHIE 1963: MINNESANGS FRÜHLING – gedichten (vroeg duitse) met illustraties…– Jes ; 2e expl.: (doorgestreept Peter Vos) Sjoukje ; 3e expl.: Paula en Henk Mali]

PV-A-1958d
ingetekend exemplaar J. Goudsblom, Pasmunt, Arbeiderspers 1958, serie De Boekvink . litteratuur in miniatuur
32 pp., 20 x 12,5 cm, met illustraties in pen en blauw gewassen in tekst: pp. 1, 2-3, 4-5, 6-7, 9, 10-11, 12-13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 28-29, 30-31, 32 Omslag met pen en penseel in zwart en rood - franse titel met in handschrift van auteur: Voor Peter Vos; in handschrift van de tekenaar: Hoe kan dat nou ? met P. , gedateerd: na pp. 32: 23 febr. ‘59 [coll. JG] [BIBLIOGRAPHIE 1963: PASMUNT -aphorismen van Goudsblom.: (doorgestreept Vos) Goudsblom ]

PV-A-1958e
Soort van boek voor DAAN en HIEK, ca. 1958, [onvoltooid ?] ca. 1962
Dummy in rode band gebonden F. Schmidt Degener, Rembrandt – Verzamelde schetsen en essays (Amsterdam 1950), 25 x 18 cm, met pen en penseeltekening in bruine inkt: aan begin: dubbele tekening op schutbladen begin: hondje met lopen P., pen en penseel met onderschrift: nee, suffert, dit is de achterkant; omgekeerd: begin met tekeningen: (p. 1) P.: goed zo, kom maar mee, alle twee; ( p. 2-3) hond met vrouwenfiguur in penseel): .. soort van boek voor (pp. 4-5 lijntekeningen )…. Daan en Hiek (pp. 6-7) waarin van alles…….over van alles… Plaatjeskijken d ; circa veertig pagina’s: grotendeels een collega van meest uitgeknipte films stills, reproducties, met enkele tekeningen en onderschriften in pen in zwart en bruin, met losse uitgeknipte olifant met Italiaanse tekst [coll. SV] [WAARIN VAN ALLES OVER VAN ALLES– PETER VOS-– Hema T118936355 photocover, 20,7 x 15,5 cm, 44 pp., samengesteld ca. 2014]

Tot dus verre niet gevonden van BIBLIOGRAPHIE 1963:
-REGEN – 3 versjes van Andreas met plaatjes………..mevr. v./d. Grinten [genoemd in schetsboekje mei 1956: Colophon; Regen - Drie gedichten van Hans Andreas In één expl. voor fam. v.d. Grinten- Schrijnen: Drie dubbele bladen, kartonnen omslag met stofomslag]
-Poèmes intimes – 3 gedichten van Paul Eluard met aquarellen……Peter Vos
-Drie Liedjes – 3 gedichten met aquarellen……Lineke Groneschild
-Een kleine Weemoed – 5 gedichten van Hans Lodeizen met aquarellen……Peter Vos
-Een kleine Weemoed – 3 gedichten van Hans Lodeizen met aquarellen…Wim Schlamilch
-De feesten der kerk – gedichten verzameld door Leeflang, met inget. ill – verloren gegaan
-De dichter en de dood – teksten met inget. ill….- Leeflang
-Zich lekker voelen – gedichten van Marja met ingetekende illustraties – Eykelboom
-DAS MONDSCHAF-MOONSHEEP – een keuze uit Morgenstern’s galgenlieder met Eng. Vertaling van A.E.W. EITZEN @inselverlag ’58 met ingetekende illustraties – Eykelboom Brief Henk Mali, eind april 1958: een boekje maken over een eland voor Ferry; een folder voor Dikker en Thijs.
Tot dus verre niet gevonden van LIJST 1982 Vruchtenmoord (Vroom)

PV-A- 1959a
RETOURNONS A NOS CAMELIONS, Paris 1959
Getekende omslag. 28 pp (3 halve a-4 vellen, dubbelgevouwen), 12 x 18 cm, met 10 ingeplakte illustraties 12 x 15 cm, van pastiches van afbeeldingen van kamelions in de kunst door de eeuwsen heen: egyptische en griekse antiquiteiten, Guardi, Ingres,Toulouse Lautrec, Mondriaan, Yrrah. [coll. FH] literatuur: De Jongh 1995, pp. 57-58, 201 opmerking: aan Dick Hillenius, t.g.v. zijn proefschrift over kamelions, najaar 1959 [BIBLIOGRAPHIE 1963: RETOURNONS À NOS CAMELIONS, een aantal pastiches over camelions……D. Hillenius ; lijst 1982: retournons a nos camerlions (Dick H.)]

PV-A-1959b
ABC VOOR KORS– ABC van Sontrop met tekeningen, october 1959
Omslag tekenpapier (met karton), 26,3 x 19 cm, voorzijde: met letters ABC met pen en penseeltekening met Harlekijn en op achterzijde paard, daarna een blanco dubbel vel tekenpapier 25 x 38 cm, om de 14 dubbele bladen tekenpapier (met dezelfde maten) met het ABC; titel: ABC voor Kors: met tekening van jongetje op één wiel met vogels; verder dubbelgevouwen bladen met (op linker pg.) Letters A t/m Z, met kleine pentekening samen met letter, met twee regelig gedicht en (op rechter pagina) grote tekening in pen en penseel van een (ander) dier/vogel . Colophoon:[in handschrift Sontrop] Hier eindigt het alphabet voor Kors/ met tekeningen van Peter Vos/En versjes van Theo Sontrop/In een heel klein oplaagje./Toegevoegd is een afbeelding/ van Kor op de voorgrond/ Peter/rechts) / Theo (links) / Utrecht OCTOBER MCMLIX [coll. KE] opmerking: geschenk t.g.v. de geboorte van de zoon van Jan Eijkelboom: Kors, op 3 augustus 1957 [BIBLIOGRAPHIE 1963: ABC voor Kors – ABC van Sontrop met tekeningen – Eyckelboom]

PV-A-1959c
PARADIJSVERHAAL: Scheppingsverhaal, begin december 1959
Dummy, in bruine linnen band, 25,5 x 18,5 cm, 50 pp. gebonden, pen en penseeltekeningen in zwarte inkt en blauwige wassingen op hahnemuller-papier. > gereproduceerd in PV-B-1966b (op ware grootte: 8e en 9e druk: 1972 en 1985) COLOPHON met een tekening van een zwevende God de Vader en geopend: dit paradijsverhaal is voor jou, 5 Dec. 1959 Peter met getekende P. [coll. AB, Tel Aviv] literatuur: Ferdinandusse e.a. 1995, p. 196; Filedt Kok 2017c [BIBLIOGRAPHIE 1963: Paradijsverhaal voor Mieke – Genesis in Pantomime ..Mieke ; lijst 1982: Scheppingsverhaal]

PV-A-1961d
STUIVERPRENT Ferdinandusse/Vos: DE GESGIEDENIS VAN HET LEVENDIGE KIND – of “hoe men eerst slaagt door vol te houden”, ca. 1961
zwarte pen, wit papier met watermerk, 38 x 16,8 cm, strip van 5 x 4 plaatsjes met scenes uit leven moeder en jonge Kors, binnen kader met onderschriften 1 stuiver en Ferdinandusse en Vos [coll. KE] opmerking; volgens Kors Eykelboom: een "middeleeuwse" spotprent / strip van Vos en Ferdinandusse, ook gemaakt rond mijn geboorte; m.i. gemaakt ca. 1961 als pastiche van een cents/kinderprent

PV-A-1959d
Pen en penseeltekeningen in G.Gossaert en P. Vos, Experimenten, Bussum, Van Dishoek 1922
in leer gebonden, ca. 28 x 20 cm, ca. 140 pp.; als schetsboek gebruikt met pen en penseeltekeningen: doodshoofd, voorstudies Verwandlung, duiven, portretten Theo Sontrop, de arbeiders, Avaritia, Superbia. Op titel gedateerd: juli 1959 en voor Chr. Leeflang met beste wensen voor 1960, [coll. CL] literatuur: Filedt Kok 2017c, p. 217

PV-A-1960a
MORT J’ APPELLE DE TA RIGUEUR zegt mijnheer V. hommage à Caligula, 1960
In dummy van Willem Enzinck, Het onvergetelijk gelaat, Servire/Den Haag (ca. 1958) – S, 18,5 x 14,6 cm, in geplastificeerd karton ingenaaid, met zwartgeschilderde omslag met ca. 110 pp. gewassen pen- en penseeltekeningen. Op schutblad 9 Febr. 1960 met P. hommage à Caligula Toen deze dummy nog, leeg in de kast stond Deelde ik mij kamer met de muis Caligula levend en wel. [Lijst inhoud] [coll. F.H.] Colophon: Voor jou natuurlijk En een exemplaar gelukkig maar; n.l. dit. [Juni 1960] [BIBLIOGRAPHIE 1963: MORT J’ APPELLE DE TA RIGUEUR – een verzameling tekeningen in memoriam moris Caligulae…..F. Hillenius; Lijst 1982: Mort j’appelle de ta rigueur (Florrie)]

PV-A-1960b
DE WITTE VOGEL, ook geluk genaamd, wie weet of boerenbedrog voor Trudy, april 1960
Dummy (met op buitenband initialen van Harriet Freeser), groen linnen band, 20,2 x 12 cm, bladen: 19,7 x 12 cm, 50 pp. met tekeningen in zwart pen en penseel met witte hoogsels [aan begin en eind zwarte penseel bruin verkleurd], Voor Trudy [Terlingen], 13 april 1960 [coll. TT] [BIBLIOGRAPHIE 1963: DE WITTE VOGEL – een getekende geschiedenis over een vogelvanger….Trudy Terlingen ; lijst 1982: de witte vogel (trudy)]
*DE WITTE VOGEL-1960 – (Hema 982254, 20,8 x 15,5 cm, in linnen gebonden, 52 pp., samengesteld in 2017 (met op p. 1, groen linnen, met initialen HF (Harriet Freeser)

PV-A-1960c
Moses Brown sings my songbook, 1960
Ongedateerde brief aan Trudy Terlingen met zingend Mozes Brown in bruine pen en penseel, 19,2 x 36,5 cm, maart of april1960, in vieren gevouwen: MY SONGBOOK, MOZES BROWN SINGS [coll. TT] [Lijst 1982: Moses Brown sings my songbook (trudy)]

PV-A-1960d
Wordt nóóit [Nihil] IST, 1960
Omslag met penseeltekening, 20 dubbele vellen papier (19,2 x 36,5 cm), met rechthoekig gat aan bovenzijde, 19,2 x 13,2 cm, tekeningen in pen en penseel, met op omslag met man ten halve lijve leunend aan bar, brede pen en penseel. Franse titel: wordt nooit [cirkel] ist voor |joop en Maria nov. 1960 Titelpagina: Wordt nóóit [Nihil] IST Voor joop en mariA november 1960 Met tekening op omslag jongeman P. met streepjestrouw aan Bar met glas bier: 10e pils nu al/ als dat maar goed gaat en dubbele bladen zonder tekst met omzwervingen P. in stad, met bezoeken aan oogarts, kerk, psychiater, hoer, café, begrafenis, strand en springt in zee.
COLOPHON : [leeg langwerpig vlak] met op laatste pagina: getekende P. met Vos ‘60
opmerking: ter gelegenheid van verdediging proefschrift van Goudsblom over nihilisme. [BIBLIOGRAPHIE 1963: WORDT NOOIT …..een getekende geschiedenis over nihilisme G. Goudsblom; lijst 1982: wordt nooit ..… ist (Joop G.)]

PV-A-1960e
ABC voor Paula, Nsieklodie, 1960
Klein album, gevouwen van papier, 9 x 14 cm, met pen en penseeltekeningen van alfabet
literatuur: Ferdinandusse e.a. 1995, p. 225. [coll. PM]

PV-A-1960f
ABC voor Mieke, 5 x 5 cm. Mieke Heijbroek (in Zweden)

PV-A-1962a
ASTROLOGIE voor beginners en nitswits 1962 [Voor Ofiti van Peperi] , Stockholm 1 of 2 maart 1962
20 pp. waaronder omslag met titel (5 dubbelgevouwen vellen) tekenpapier, 14,8 x 7.9 cm, met tekeningen van STIER, STEENBOK, LEEUW, KREEFT, MAAGD, SCORPIOEN, VIS, WEEGSCHAAL, RAM, BOOGSCHUTTER, 2LINGEN, WATERMAN met teksten. Colophon: achevé en Stòkholm de 1ste of 2de Maars….voor Ofiti [coll. SV] literatuur: Ferdinandusse 1995, p. 227; Filedt Kok e.a. 2017, p. 91
[ASTROLOGIE VOOR BEGINNERS EN NITWITS -1962 – Hema T6674655, photocover, 14,5 x 14,5 cm, 28 pp., samengesteld in 2012; pp. 1-17:open gevouwen boekje, rest pp.18-24 brieven aan Ofiti]

PV-A-1962b
Transparant portrait of GAMALIËL 1962, Stockholm, voorjaar 1962
omslag met G, 19,2 x 12 cm , 4 x 4 dubbel gevouwen teken papier, 16 pp, met Engelse gedichten en Nederlandse tekst met.6 ingeplakte tekeningen, ca. 6 x 7 cm. ColophooN: ……..twee exemplaren, het andere voor Madame Ofiti, [coll. SV] [TRANSPARANT PORTAIT OF GAMALIël – PETER VOS-1962 – Hema T16819840 photocover, 20,7 x 15,5 cm, 26 pp., samengesteld in 2014; pp. 1-13, boekje, rest pp.18-24 brieven aan Ofiti]

PV-A-1962c
Geïllustreerde Gids van JAGTLUST en omstreken voor Ofiti, 1962
in dummy met crème linnen band in groene omslag, , 18,8 x 13 cm, 102 pp., tekeningen in pen en penseel (pp. 7 t/m 97 met pen door Peter Vos genummerd), in Colophon: Voor Ofiti en nu voor de heer R. Marsman [tekst.Peperie ] laatste drie regels met blauw uitgewist; in Hema-boek 2008 weer zichtbaar gemaakt] [schenking aan dhr. R. Marsman, maandag 24 december 1973; door hem in 1996 aan LM geschonken] [Den Haag Literatuur Museum, inv. 9246; H 286 (NG)] literatuur: Adema 2007
[GEÏLLUSTREERDE GIDS VAN JAGTLUST-1962 – Hema T 11846933, Arenaria Press, Utrecht 2008 in grijs linnen gebonden, 21,5 x 28,3 cm, 68 pp.; dubbele pagina’s van gids met ingevoegde gedichten van Fritzi; toegevoegd: 10 pp. met gras- en vlinderbrief van Fritzi, sigaretten, noot, quilt plus 3 tekeningen; *latere uitgave RKD – Hema T16478469, photocover, 20,7 x 15,5 cm, 100 pp., ca. 2014; met 6 ingevoegde gedichten van Fritzi]

PV-A-1962d
DE HONDERD REIGERS door Peter A. Vos te Utrecht in het jaar negentien twee en zestig met de hand getekend,
in Dummy de Toekomst van het ongeloof, Amsterdam (Moussault uitgevers), met tekeningen in pen en penseel, voor Ofiti getekend uit 1962 ( in fascimile van uitgegeven door Thomas Rap (Amsterdam), 1969. Het origineel van de dummy is in het Centraal Museum, Utrecht, daarnaast 12 losse bladen in het Rijksmuseum, Amsterdam en 4 in coll. SV.
literatuur: Ferdinandusse 1995, p. 198-99. [BIBLIOGRAFIE 1963: DE HONDERD REIGERS: En enige katten…….Ofiti; lijst 1982: 100 reigers]

PV-A-1963a
HET EILAND HOP, 27 juni 1963
Omslag van wit papier met titel en Hop op stro-karton (grotendeels verloren), 40 pp. in elkaar gevouwen vellen (drie katernen: 2 x 16 pp, 1 x 8 pp) tekenpapier, 26,3 x 19,3 cm, met tekeningen in pen en penseel in zwart en rood, met teksten in zwarte pen [>Lijst Inhoud Eiland Hop] Originele bladen fragmentarische bewaard, in vieren gescheurd, en in water gegooid en gedroogd, grotendeels bewaard uit bezit van F. Harmsen van Beek (ca. 2005 teruggegeven aan kunstenaar) [coll. SV] [BIBLIOGRAFIE 1963: HET EILAND HOP: een reis door het gekuifte vogeleiland…Ofiti]

PV-A-1963b
HET EILAND HOP, tweede versie, zomer 1963
Dummy (Proostpapier, 26.3.1963), 20 x 12,3 cm, ca. 180 pp. ingenaaid, met 42 pp. tekeningen in pen en penseel in zwart en rood, enkel dubbelblad onvoltooid (zonder kleur), zonder teksten van de eerste versie; met later toegevoegde bijschriften op de 1e p. :voor Saida, en op de achterste: Dit boek HOP is voor SAIDA ! met liefde van Peter [bloempje] 4 Juli 2010 [coll. SV]
literatuur: De Jongh e.a. 2013, p. 97, ill. 107; *HET BOEK HOP-1962/63 – Hema T25324428, photocover, 20,7 x 16,5 cm, 42 pp., samengesteld in 2014. opmerking: dit is een onvoltooide reconstructie van de oorspronkelijk grotere versie van dit album, dat in de zomer 1963 door de kunstenaar zwaar gehavend is, zie boven. 

PV-A-1966
Dummy met schetsen voor twaalf (erotische) miniaturen voor Henk de Breuk, juni 1966, album/dummy met papieren omslag met symbolen man/vrouw, ingenaaid, 64 kantjes (één uitgesneden vel) papier, 20 x 16,7 cm, schetsen voor ronde miniaturen in pen, met hier en daar aquarel in blauw en bruin, met erotische tekeningen: met veel vrijende minotaurussen, nonnen en monikken, oosterlingen, Phyllis en Aristotoles, Pausin, Salomé, chimpansee’s, duivels, histoire d’O, geseling met zweep van vrouwen en met bericht wij verhuizen van appelstraat naar Springstraat zoveel juni 1966 . Peter Anneke, Kai, Arne. (Colofoon:) deze dummy met schetsen voor twaalf miniaturen voor Henk de Breuk, werd in Juni 1966 door Peter Vos vol getekend voor Henk de Breuk Vos. [coll. FK]

PV-A-1975
DE DODOSTAP – EEN GESCHIEDENIS MET AFLOOP – Zelfuitgeverij Augustus leporello 1975 (onvoltooid), 11 x 276,5 cm, getekend: omslag met titel en dodo, met 20 tekeningen over de geschiedenis van de Dodo, pen, 11 x 14,5 cm. [coll. SV] literatuur: Ferdinandusse e.a. 1995, p. 230
thema >Dodostap [Peter Vos, DE DODOSTAP – Hema T6674687, photocover, 15,8 x 20,2 cm, 28 pp., samengesteld in 2014; 19 pp. van de leporello (ontbreken pp. 12-13), rest pp. schetsen dodo’s, HM-illustratie]

PV-A-1976a
NOVEEN: NEGEN BRIEVEN van 11 t/m 18 februari 1976
In gevouwen groen mapje, 12 x 15 cm, met 14 dubbel gevouwen vellen tekenpapier, 11,3 x 14,8 cm, met tien opgeplakte trompe de l’oeul in pen en penseel getekende briefkaarten/enveloppen, ca. 7 x 10,6 cm op ivoorkarton, , met kaart met titel en negen (onbestelbare) brieven met postzegels, stempels etc, gedateerd tussen 11 en 18 februari. Laatste twee dubbele bladen met toelichting, noten en colophon.. COLOPHON: ……..een colophon erbij en om 18.41 u. de 21ste februari was ik klaar (tenminste hiermee)…..rennende P. met vleugels Peter Vos [coll. SV] [lijst 1978: 4. Noveen aan Kie (maar zelf gehouden) II- 77 (vergissing in jaartal); lijst 1982: “Noveem (Anneke)” ]

PV-A-1976b
DEPRESSIE, maart 1976
Leporello, met 16 tekeningen, inclusief titelblad, penseel in chinese inkt en aquarel, 16,2 x 12,2 cm, geplakt op bladen van leporell0, 18 x 14,4 cm. literatuur: De Jongh e.a. 2013, pp. 179-189 [Fondation Custodia, Parijs] [DEPRESSIE, – Hema T6233497, zwart linnen gebonden, 21,5 x 21,5 cm, 26 pp., 12 pp., samengesteld 2012; rest tekeningen SV en RPK] [Lijst 1979, no. 5. “Depressie”: niet publicabel ‘76] . PV-A-1976c (1) VAN DE MUS IN MAART I , 6 maart1976 Omslag met titel met mussen in aquarel, 12,5 x 8,2 cm, 16 pp., vier in elkaar gevouwen vellen papier met penseeltekeningen van mussen, knipwerk, en tekst in zwarte pen: voor verjaardag Anneke Bakkum. [coll. AB] .[Lijst 1979: 1 “Van de mus in Maart” voor Kie, op 6.III.1976 ]

PV-A-1976c (2)
VAN DE MUS IN MAART II, maart/april 1976
In groene papier/karton cassette, waarin omslag met titel en mus in aquarel,12,5 x 8,2 cm, 32 pp., acht in elkaar gevouwen vellen papier met penseeltekeningen van mussen, knipwerk, en tekst in zwarte pen Colophon; geeft verschillen met eerdere versie: voltooid 12 maart 1976, Voor Kie, als je hebben wilt. Het is nog lente, 4 IV.’76, Liefs Peter [coll. AB] [Lijst 1979: 2 “Van de mus in Maart” (verbeterde uitgave); lijst 1982: van de mus in Maart (Kie) ]

PV-A-1976d (1)
LEAR ON OWLS I, 13 november 1976
Omslag (karton) met Edward Lear staand op twee uilen in aquarel, 16,5 x 12,5 cm, 16 pp., 4 in elkaar gevoegde bladen, met omslag en titelpagina met datum 13.XI.76 en aquarel van vliegende Lear steunend op twee uilen en met drie limericks van Edward Lear: zes tekeningen in en pen penseel, waaronder op achterzijde ei en uil en Lear met roos in: COLOPHON: werd op 13 nov. 1976 gemaakt voor Carla Kuit, die toen nèt jarig was. [coll. CK] [Lijst 1979: 6. “Lear on birds” voor Carla ’76; lijst 1982: Lear on birds (C.)] [*LEAR ON OWLS - PETER VOS – Hema 844513 photocover, 14,5 x 14,5 cm, 28 pp., samengesteld in 2017 met PV-A-1978a; eerder uitgave zonder dit boekje, 20.4.2014, Hema T15337027 photocover, 14,5 x 20,4 cm, 26 pp.; boekje 12 pp., losse tekening 1978, voorstudies en litho’s, met tekening C. Kuit, 15.III.76)]

PV-A-1976c (2)
LEAR ON OWLS II, 16 november 1976, WAAR ? [Lijst 1979: 8 “Lear on birds” verbeterde uitgavevoor Renate 16.XI.76 of 77; lijst 1982: Lear on birds (R)]]

PV-A-1977
BOEKET GIRAFFEN. 6 Maart 1977 voor Anneke Bakkum
Mapje met titel, 28,5 x 21,5 cm, met brief 6.III.’77 over tekenen in Artis [Filedt Kok e.a. 2017, p. 167] met 6 tekeningen in passepartout van Giraffen in pen en penseel, op geschept papier, ca. 17 x 12,5 cm, gedateerd (1-3) 25.VII.’76, (4) Aug. ’76 [coll. AB]
Literatuur: Ferdinandusse 1995, p. 152; Filedt Kok e.a. 2017, p. 167, fig. 82a-b

PV-A-1978a
EDWARD LEAR, THE OWL AND THE PUSSY-CAT, 14.I.1978, Editiones Marinae
Beige in elkaar gevouwen mapje: met stevige omslag van tekenpapier met titel, 16,5 x 12,5 cm, 16 pp., met 3 vellen beige vergé tekenpapier met vijf ingeplakte tekeningen in pen en grijze penseel bij drie gedichten van Edward Lear. COLOPHON: …….werd in de tweede week van januari 1978 overgeschreven door Peter Vos. Hij maakt er vijf illustraties bij. Allemaal voor Marina, omdat hij haar lief vond en zij jarig was …….14.I.1978 [Lijst 1979: 7 The owl and the pussycat” voor Marina 14.I.1977…; lijst 1982: The owl and the pussycat (M.)] [coll. BS] [*LEAR ON OWLS - PETER VOS – Hema 844513 photocover, 14,5 x 14,5 cm, 28 pp., samengesteld in 2017 met PV-A-1976c; op laatste pagina rond zelfportret met fluitje van ketting: 18.V.’76.(coll. MS)]

PV-A-1978b
A MAGPIE RHYME – FOX PRESS.MOKUM – 31-I-1978
In dun karton gevouwen mapje met ovaal raam (voor omslagtekening), 17,3 x 13,5 cm, omslag (om karton gevouwen) en 16 pp., 16,8 x 13,2 cm, beige vergé papier, met tien ingeplakte tekeningen van eksters in pen en penseel in aquarel, waarvan één ovale op omslag met bril ( 6 x 4,2 cm), één met pen in inkt op titel pagina (p. 3: 5 x 5,2 cm), acht met RHYME (pp. 4-11: 9 x 9,5 cm) p. 12, INHOUD: (RHYME) one is sorry, two is merry, there is a wedding, four is death, five is hell, and seven is the devil’s own soul ; p. 13: COLOPHON: A MAGPIE RHYME from Northumberland werd door peter in Mokum op 1 Februari neegen10acht en 70 overgeschreven en van 10 plaatjes voorzien, omdat hij een boekje voor SANDER VOS wou maken. Niet dat die geen boek had, of een boek speciaal voor hem, maar nog geen speciaal voor hem getekend boek en hij is tenslotte al elf jaar en kent al een hoop engels ! Voor Sander wel gefeliciteerd, [met getekende P met bloem] Veel liefs van Pappa. [coll.SA] [Lijst 1979: 3. ”A magpie rhyme voor Sander” 31.I.1977= 1978; lijst 1982: a magpie rhyme] [in Hema-boekje: MET AMOR FOSE – A MAGPIE RHYME – PETER VOS; 14,5 x 14,5 cm, T6784513 photocover: 24 pp.: pp. 1-10 MET AMOR FOSE (> PV-A-1984a), pp. 11-14: – A MAGPIE RHYME]

PV-A-1978a
Combinaties: Het boek met de twee ruggen voor Mirana, 14 februari 1978
Drie in elkaar geschoven vellen grijs vergé papier, 12,6 x 32,5 cm; in gesloten vorm, 12,7 x 13,6 cm, in pen en penseel in grijs en rood (I)Gesloten: harlekijn als P. en gemaskerde vrouw aan tafel, met lamp in het midden (IV) (II) Eerste opening: zelfde figuren naakt op grond (III) Twee opening: zelfde figuren tegenover elkaar roepend (IV) Derde opening: verstrengelende gezichten, geslachtsdelen en handen met lamp in midden. (op achterzijde)
COLOPHON: “Combinaties” door Pé Vos verzonnen op veertien februari voor Marina, die wel weet waarom. Wel gefeliciteerd misschien. 14.II.’78 [met tekening rennende gevleugelde P. en hart] Liefs van P.V. literatuur: Ferdinandusse 1995, omslag en p. 231 [Lijst 1979: 0. ” Het boek met de twee ruggen” voor M. op 14.I.1979 (vergissing in datum); lijst 1982: Het boek met de twee ruggen (M) [coll. SV] Opmerking: vervaardigd ter gelegenheid van Valentijnsdag; geinspireerd door de Cent Milles Miljard de Poèmes van Raymond Queneau, 1961

PV-A-1979b
DE TWAALF PRIJZEN, 31.I.1979
Omslag van tekenpapier(om karton gevouwen) met titel en pentekening, 19 x 13,7 cm, 30 pp. tekenpapier (8 dubbel gevouwen vellen) met 12 ingeplakte tekeningen in pen en penseel in grijs en rood, ca. 12,5 x 8,2 cm, van de mooiste vermommingen op het carnavalfeest te Brom (inleiding namens de Jury, p. 5): reeks prijzen in verschillende CATEGORIËN vermommingen, inclusief HOOFDPRIJS van alle: ‘de jonge heer Sander als DE ONTZICHTBARE MAN’.(pp. 28-29), p. 30
COLOPHON: Wel gefeliciteerd, Sander ! De hoofdprijs is verdient, dat ben ik met de jury eens. Toch vind ik het fijn, dat je ieder weekend voor mij je vermomming af legt. Deze catalogus werd voor je amsterdamse verjaardag op 26 en 27 januari gemaakt, Amsterdam 27.I.’79, Van Harte Pappa (getekende P. met bloem]. [coll.SA] [Lijst 1979: 9. ”De tien prijzen voor Sander” 31.I.1978…(vergissing in jaartal); lijst 1982: 12 prijzen] [in Hema-boekje: DE TWAALF PRIJZEN – PETER VOS 31.I.79; 14,5 x 14,5 cm, T 145018596 photocover: 30 pp]

PV-A-1979c - (ook schetsboek PV-S-1979-V-19) COMMEDIA DELL’AERE 1979, (titel) Try-outs 29.V.’79 voor Commedia dell’Aere, voor Saïda, 26.X.95, Dummy Prive Domein -schrijvers over zichzelf (Amsterdam 1978), 19,8 x 12,5 cm, tekeningen pen en penseel, schetsen en voorstudies, met titelpagina’s Commedia dell’Aere voor de figuren: Pulcinella; Capogrufo; Pap(p)astrello; Allochino; Gazzone; Colombaccia; Civetta. Voorstudies voor reeks aquarellen met deze figuren, gereproduceerd op briefkaartenserie 1979 >PV-B-1979a; in dummy ook nog een aantal schetsen uit 1983. [*COMMEDIA DELL’AERE 1979 - Hema T7313855 photocover, 21,5 x 21,5 cm, 32 pp., samengesteld in 2012, gedeeltelijke reproductie van P-A-1979c]

PV-A-1979d
ARTIS – 100 VOGELTEKENINGEN – voorlopige balans van drie jaar vogeltekenen, I5.X [1978]-1.III [1979]
In grijs linnen (in 1982/83 gebonden) dummy (met op rug: Een studie in grijs voor Sander), 19,6 x 11,5 cm, 160 pp., 19,2 x 11,2 cm, [aan originele boekblok met 144 pp., schutbladen en 8 pp. toegevoegd; was dummy in reeks Prive Domein: (p. 114: Houtvrij gevergeerd getint romandruk (100 gr) ], met op frans titelpagina (p. 1): ARTIS - I5.X-1.III - voorlopige balans van drie jaar vogeltekenen en op titelpagina (p. 3) tekst ARTIS – 100 VOGELTEKENINGEN, met tekening van Uil op hoofd van (de ogen gesluierde) figuur, met inleiding in handschrift, en 64 platen (pp. 7-135) met tekeningen van vogels in Artis, pen en penseel in grijze en zwarte inkt (met datum in potlood) ieder met korte tekst in handschrift [in de uitgave uit 1980 zijn deze, net als de inleiding in indrukletters gezet], INHOUD (p. 136) onvoltooid (alleen tot met Blz. 15: Kievit) Geen colophon, maar werd geschonken aan Sander Vos op 31 januari 1983. [coll.SA] literatuur: Ferdinandusse 1995, p. 83; De Jongh e.a. 2013, pp. 70, 110 Alle tekeningen gepubliceerd in 1980: > PV-B-1980a als Een studie in grijs, met teksten in boekdruk. [Lijst 1979: en “Artis” het boek met vogeltekeningen en -teksten, d.v. in maart 1980 zal verschijnen I & II-79; lijst 1982: studie in grijs ]

PV-A-1980a
DE VERSCHOPELING - SANDER VOS, 31 januari 1980
In dun grijsblauw karton gevouwen mapje met titel in wit/zwarte kapitelen, 14,6 x 19,5 cm, album, 20 pp. (vijf in elkaar geschoven dubbele bladen dik (Saunders aquarelpapier), 14,3 x 19,2 cm, omslag met titel en tekening, met titelpagina (p. 3) : DE VERSCHOPELING - ALS KOEKEMANNETJE WORD HIJ NIET GEVELISITEERD TEKENAAR: PETER VOS SCHRIJFER: SANDER VOS, met tien teksten in kapitalen en daarboven langwerpige tekeningen in pen en penseel in aquarel. (pp. 16-18) VERANTWOORDING: “DE VERSCHOPELING” kreeg ik van Sander op mijn verjaardag 15 September 1974. Het was al een tijdje af…..Wèl had ik het plan: dit gave verhaal in blijvender medium te transponeren. Het origineel was in viltstift op kunstdrukpapier en zou door het gebit van de tijd worden vermalen….Alleen bij feesten als dit: zijn verjaardag kan liefde het enthousiasme nog wel eens starten. Ik begon zou netjes mogelijk te transponeren de viltstiftletters in India inkt; de tekeningen in verf in verf uit het witte Windsor & Newton doosje. De winst: een grotere houdbaarheid gaat wel gepaard met een verlies van de slapstick typografie, maar het verhaal wordt zodoende makkelijker leesbaar…….Amsterdam 31.I.1980 Peter Vos (p. 19) COLOPHON: (in kapitalen) De Verschoppeling een boekje in viltstift werd ter gelegenheid van des schrijvers dertiende verjaardag door zijn vader op Saunders aquarelpapier in inkt en aquarel overgezet…..31.I.60 van harte lief ! Peter (getekende P. met bloem). [Lijst 1979: P.S.. ”De verschoppeling voor Sander” 2.II.’80…; lijst 1982: ‘t Koekemannetje ]

PV-A-1980b
PORTRETTEN PETER VOS: ZELFPORTRETTEN EN ANDEREN, april-juli 1980
Met door Sander Vos getekende stofomslag op wit papier: PORTRETTEN PETER VOS, AP met tekst van Sander aan achterzijde over Peter en Sander Vos, om Ingenaaide dummy, 21,5 x 13,7 cm, ca. 220 pp., (omgekeerde) dummy van Herman Gorter, Verzen (Amsterdam 1977, met 16 pp. gedrukte tekst), met kleine honderd portretten in potlood, soms met enige pen, van Sander (vioolspelen, lezend, liggend etc) en zelfportretten van Peter Vos, deels gedateerd tussen 14.IV en 12.VII. 1980. [coll. SV] literatuur: Ferdinandusse 1995, pp. 104-105

PV-A-1981b
EEN DUMMY MET 333 vogels GETEKEND DOOR Peter Vos, te Mokum, MCMLXXXII – Vanaf 20-VIII-80 tot 22 XII-1981 Ingenaaide dummy, 19,6 x 11,5 cm, 284 pp., (omgekeerde) dummy Privé Domein – Gustave Flaubert, Haat is een deugd, met 140 platen, met vogeltekeningen in pen en aquarel, grotendeels in potlood gedateeerd (incl. data schetsen) met latijnse namen van vogels in de bijschriften van platen op achterzijden van de pagina’s, tegenover elkaar, afwisselend met de gekleurde platen. [Fondation Custodia, Parijs] literatuur: Ferdinandusse e.a 1995, pp. 153, 155-156; De Jongh e.a. 2013, pp. 110, 134 [*333 VOGELS GETEKEND DOOR PETER VOS, MOKUM 1982 - Hema 823687 photocover, 20,7 x 15,5 cm, 64 pp., plaat 1 t/m 57, grotendeels gecombineerd met onderschrift op de achterzijde, met enkele toevoegde bladen]

[KLUTENBOEK, gemaakt ca. 1980, zomer in Bergen en Santpoort voor Ninon, dat was op de tentoonstelling in Breda 1995; niet gevonden in 2012 en 2014] PV-A-1981a De ATLA DER WESTE BESCHAV DEEL VII, 31 januari 1981 In dun rood karton gevouwen mapje met titel en ovaal raam (voor omslagtekening), 17,5 x 12,3 cm, omslag van beige tekenpapier (om karton gevouwen) met titel en uitgespaarde tekening van mus, 17,2 x 12 cm, 20 pp. (5 dubbel gevouwen vellen tekenpapier) met titelpagina en zeven hoofdstukken met negen daarop geplakt afgescheurde aquarellen met mussen, een laatste met opvliegende mus op p. 19 overlapt (colophon): Dit….31ste janu…Vos voor Sander zijn veertiende verjaardag gemaakt; onze geschiedenis is een détail moet je maar denken en wel gefeliciteerd ! 31.1.’81 Pappa (met getekende P) [coll. SA] [Lijst 1982: Atla van de Wes besch Sander] [ATLA DER WESTER BESCHAVIN – PETER VOS - Hema T14867343 photocover, 15,5 x 21,5 cm, 24 pp., pp. 1-11, 32: ATLA, 1981; pp. 12-21: 7 HARLEKIJNEN, 1982]

PV-A-1982a
ZEVEN HARLEKIJNEN VOOR SANDER, toen hij weer eens jarig was, 31 januari 1982
Mapje van tekenpapier met cijfer 7 en initialen: H, S, P, 18 x 12 cm, waarin 9 kaarten van tekenpapier, 17,9 x 11,9 cm, met daarop geplakt tekeningen, 12 x 8 cm, (1) titelblad, met titel en (in kapitalen) toen hij weer eens jarig was. In Mokum getekend door Peter , (2-8) zeven tekeningen in pen en penseel in grijs en rood van harlekijnen in ovaal, 12 x 8 cm: Harlekijn I-VII, 31.I.82 Vos, (9) Tegen het einde van januari heb zeven keer een harlekijn getekend…. Liefs dus van Peter op 31-I-1982…(dit was, zoals je ziet, ’t Colophon, dag Schat !) [coll. SA] literatuur: Ferdinandusse e.a 1995, p. 22 [Lijst 1982: 7 Harlekijnen Sander] [in ATLA DER WESTER BESCHAVIN – PETER VOS - Hema T14867343 photocover, 15,5 x 21,5 cm, 24 pp., pp. 12-21: 7 HARLEKIJNEN, 1982; 22-23 twee tekeningen, 23: RPK]

PV-A-1982b
JUBILEUM SERIE GEVOELENS – 1935-1982, januari 1982
Reeks van negen getekende postzegels, met onder strook, in pen en aquarel, 56 x 25 mm, bevestigd op kaartjes, 100 x 78 mm, (1) met randschrift bij postzegel met titel en getekende vlied, met onderschrift: Pappa, (2) t/m (8) postzegels met onderschriften op de kaart betreffende waarde en kleur: (2) DOOD in mijn hoofd: - 1 cent, oud rose & donker (3) PLICHT OP MIJN NEK: 1 ½ cent: doublé & donkergrijs, (4) GODSDIENST in mijn darmen: ½ cent, paars & bloot, (5) ZWARTE GAL in mijn mond: 2 cent: Grijs en grijs, (6) ANGST in mijn merg: 3 cent: lentegroen & zwart, (7) VERLIES in mijn hart: 7 cent: wit of zwart wie zal het zeggen (8) PAPPA in mijn geheugen; 20 cent: lichtblauw en half vergeten. (9) Zegel met COLOPHON; met poststempel EERSTE DAG VAN UITGAVE 6.I.82 met onderschrift: deze serie heb ik voltooid in de eerste week van januari 1982, Spoken kan je zichtbaar maken als de lege lijken in Pompeï Veel geluk, Peter [coll. SV: in mapje met de voorstudies voor Zomer- en Kinderpostzegel 1980 en 1982] literatuur: Ferdinandusse e.a 1995, p. 130

PV-A-1983
VEERTIEN OMSCHRIJVINGEN VAN NIETS van 17 AUGUSTUS – 17 SEPTEMBER 1983
15 bladen tekencarton, ca. 12,5 x 17,4 cm, waarop geplakt een (onbestelbare) briefkaart, 10,5 x 15,4 cm, op ivoorkarton getekend met pen, penseel etc. in trompe d’oeil: met adressen Ninon, aan tekeningen postzegels, stempels etc. in pen en penseel; de briefkaarten hebben het adres Pulcinella Press Acerra (1)met titel …MOKUM 1983 met Zuid postzegel 0 ct met poststempel ZA.17.IX.1983 (2) OPOLIS … met Zuid postzegel 2 -1 ct met poststempel WO.17.VIII.1983 (3) SAAFTINGE … met PENINSULA MELANCOLIA gescheurde postzegel 1 ct met poststempel MOKUM .29.VIII.1983 met veer (4) ANTARCTIS … met twee gescheurde Zuid postzegels met mussen 2 ct en 0 ctmet poststempel MOKUM VII-VIII.1983 (5) COLLODI … met Zuid postzegel 1 ct met poststempel MOKUM 1.IX.1983 (6) MAURITIUS … met Zuid postzegel met Dodo 1/2 ct met poststempel MOKUM VR 2.IX.1983 met veer (7) CAPE “THE END” … met Zuid postzegel met pussycat and owl met poststempel MOKUM ZA 3.IX.1983 met veer (8) De heer Hyde’s White-out … met Zuid postzegel met man met kop van hop met poststempel MOKUM MA 5.IX.1983 met veer (9) Brevier der Cynische mystiek … met Zuid postzegel met Hondeman 7 ct, met poststempel MOKUM MA 6.IX.1983 met rode veer (10) Tijdstilstand … met doorgescheurde Zuid postzegel met naakt paar 10 + 0 ct, met poststempel MOKUM WO. 7.IX.1983 met twee veren (11) Zelfportret zonder blauw of zwart … met Zuid postzegel met Hondeman blauwe gal spuwend 0 ct, met poststempel MOKUM VR 9.IX.1983 met blauwe gal over adres (12) Leven naar het leven … met postzegel met man met krullenkop snijdend in hoofd met poststempel MOKUM MA 12.IX.1983 met veer (13) In ultimate disguise … met postzegel met harlekijn 10 c +17 ct, met poststempel MOKUM DI 13.IX.1983 met veer (14) Wat kan komen met Zuid postzegel met groene gebladerde plant c met poststempel MOKUM DI 15.IX.1983 met rode veer (14) TAO met postzegel 0 ct met poststempel MOKUM DO.15.IX.1983 met veer …NIET ERG [Toegevoegd:] het aanzoek Kaart, 12 x 14 cm, met daar opgeplakt, briefkaart met daarboven uitstekend, in aquarel, reuze postzegel, 9,7 x 10,7 cm, van f 175, 13 met naakte P. met briefje in de hand, hierop poststempel, Mokum 27.IX.1973, en links het eind van een briefje ……..O liefste P. [coll.SV]

PV-A-1984a
MET AMOR FOSE VOOR SANDER 31-1- 1984
Mapje gevouwen van stevig tekenpapier met in raam geplakt: titelpagina (7 x 4,5 cm) in pen en penseel, 13,2 x 9,8 cm, waarin leporello van zeven stevige bladen papier, 13 x 9,3, met zeven tekeningen, 7 x 4,5 cm, van de metamorfose van Tereus tot hop, in pen en penseel in zwart, grijs en rood, net op achterezijde blad 7 colofon, dubbelgevouwen tekening, 7 x 4,5, gesloten:
COLOFON met getekende veer en geopend: METAMORFOSE (in kapitalen) Dat is de vreemde verandering de heer T te D overkomen, werd getekend voor Sander Vos op zijn verjaardag 31 januari 1984….Je Vader, 31-1-1984.[coll.SA]
literatuur: Ferdinandusse e.a 1995, p. 134; De Jongh 2013, pp. 98-99. [Hema-boekje: MET AMOR FOSE – A MAGPIE RHYME – PETER VOS; 14,5 x 14,5 cm, T6784513 photocover: 24 pp.: pp. 1-10 MET AMOR FOSE, pp. 11-14: > PV-A-1978b]

PV-A-1984b
VOGELS IN SPANJE -10.V.-1.VI.1984
Dummy (omgekeerd: Ernst Junger, Sturm (Amsterdam (Arbeiderspers) 1984
met 16 pp. gedrukt) in grijs linnen ingenaaid, 19,5 x 12.3 cm, 112 pp., met op schutbladen geschreven lijsten van vogels (voor: Nederlands; achter: latijn en notatie), met dubbele titelbladen en 46 genummerde pp. (tussen elke dubbel-spread van getekende bladen een dubbele blanco pagina): reis en vogeldagboek van excursie in Spanje georganiseerd door de “Society fort he protection of Nature in Israel,” tussen 10.V en 1 VI 1984 door Peter Vos, aan Sander, de afwezige. van zijn vader (voorafgaand aan titelblad met kaart), met vele tientallen tekeningen van vogels etc. in pen en penseel in aquarel, met daarachter: COLOPHON: “Vogels in Spanje” heb ik van 3-26 Juni naar schetsen en aantekeningen tijdens de reis gemaakt, in Amsterdam en Bergen uitgewerkt. Het is opgedragen aan Sander Vos in liefde & vriendschap. Hierachter de (omgekeerde) gedrukte pagina’s van dummy, met op pp. 14-15, 4-5 en 2-3, aquarellen van vogels en mensen. [coll.SA]
literatuur: Ferdinandusse e.a 1995, p. 160; De Jongh e.a. 2013, p. 125 [met IN EILAT (PV-A-1985) in breed album 21,5 x 28,2, in zilveren linnen band, Hema T14433320, 54 pp.: dubbele pp. van beide boeken, waarbij niet afgebeeld pp. 15-1, met omgekeerde tekst]; * VOGELS IN SPANJE, 1984 - Hema T17537556 photocover, 20,5 x 15,5 cm, 58 pp. samengesteld in 2017

PV-A-1984c
VAN JE GEHEUGEN, december 1984
Omslag gevouwen in carton met titel met van wijds vergezicht in pen en penseel, 17,7 x 12,5 cm, met 10 losse kaarten van stevig carton, met erop geplakte tekeningen, 12 x 7 cm, op dunner crème-papier, in pen, potlood en aquarel: (0) titel met boom in landschap, 7.XII.1984, 1.van je geheugen, 2. een kleed maken, 3. beschermend 4. watervast, 5. warm, 6. aards, 7. etherisch, 8. zeewaardig, COLOPHON “VAN JE GEHEUGEN” acht kleine tekeningen over ’t magazijn op zolder werd op haar verjaardag voor NINON gemaakt. Ook buiten is het nu December en we moeten ons in herinnering kleden. Veel geluk, mijn lief. 7.XII.1984 Peter [coll. NG]

PV-A-1985
IN EILAT - VACANTIEDAGBOEK 27.III-15.IV 1985
In dummy (zelfde (?) als PV-A-1984b zonder gedrukt katern), 19,5 x 12,5 cm, 112 pp. met dubbele titel en inleiding: Verblijf in Israël, hoofdzakelijk in Eilat om daar de vogels van Afrika naar het noorden te zien vliegen. Hiervan het uitgewerkte dagboek & schetsboek om het in mijn hoofd aan te plempen. Zo mooi mogelijk, en, hoewel vol fouten misschien een herinnering aan die euforie, het enthousiasme van willen leren, leren... voor Sander van harte van Peter, 55 genummerde pagina’s (tussen elke dubbel-spread van getekende bladen een dubbele blanco pagina): reis en vogeldagboek van met vele tientallen tekeningen van meest vogels in pen en penseel in aquarel, Amsterdam 21.V.’85 met index, daarna:
COLOPHON: In Eilat, een geïllustreerd verslag van verblijf daar 29.III-15.IV 1985, heb ik in Amsterdam van 22.IV-21.V.1985 gemaakt. Het is opgedragen aan Sander Vos, o.a. omdat ik zijn vader ben. Peter Vos A’dam 21.V.1985 [coll.SA] literatuur: Ferdinandusse e.a 1995, pp. 159, 164-65; De Jongh e.a. 2013, p. 12 [met VOGELS IN SPANJE (PV-A-1984b) in breed album 21,5 x 28,2, in zilveren linnen band, Hema T14433320, 54 pp.: dubbele pp. van beide boeken];*IN EILAT, 1985 - Hema T17794605, photocover, 20,5 x 15,5 cm, 62 pp., samengesteld in 2017, toegevoegd kaart aan Reuven Shekel, 25.1.76]

PV-A- 1992
Vogeldagboek voor Saïda, 1992
Gebonden in zwarte band, 15 x 11,5 cm, 30 genummerde pp. , met verslag van vogels in Lunteren met tientallen tekeningen in pen en gekleurde penseel van vogels, wat voorafging in 1991, en tussen 3.IV t/m 11.VI.1992 en 10 jaar later 30.I.2002 literatuur: Ferdinandusse e.a 1995, p. 169
[*VOGELDAGBOEK 1992, boekje Hema 851221, photocover, 14,5 x 14,5 cm, 28 pp., samengesteld in 2014?]

PV-A-2003 [>ook S-2003-I/IV]
METAMORFOSEN DOOR PETER VOS GETEKEND 1-I-’03-27 III.’03 VOOR SAÏDA (etiket), januari-maart 2003
In zwart gebonden, Windsor and Newton, 14.5 x 11.5 cm, 150 pp. tekenpapier met tekeningen in pen en penseel, voorstudies voor de reeks metamofosen uit 2003, met namen, data, en pagina nummering, met inhoudsopgave achterin en opgedragen aan Saïda. opmerking: de schetsen voorstudies voor een dertigtal tekeningen met metamorfosen van mensen in vogels gebaseerd op Ovidius die tussen maart en oktober 2013 en een aantal niet gerealiseerde tekeningen daarvoor: na deze voorstudies vervaardigde Vos nog een aantal in aansluitende schetsboeken (hieronder en PV-S-2002, 2002-05, en 2004-05) literatuur: Filedt Kok in De Jongh 2013, pp. 78-87 (als Schetsboek N; over de verschillende schetsboeken), 101, 102-03, 105, 111, 117-19, 126-28, 135, 140, 146,148-49

PV-S-2002-I- 2006-III (MET II: 2002-06)
PACA VOS– PASIPHAË ! SAIDA’S SCHETSENBOEKJE (etiket), maart 2002 - oktober 2005
Zwarte band, Rowlands, 14.5 x 11.5 cm, 178 pp., met tekeningen in potlood, kleurpotlood, pen en penseel met opdracht: Voor Saida, Liefs van Peperie Vliegende P. 18.III.02, doorstart 27.V.03-10.04, idem 9. X.05. [1-6, vogeldagboekje 18.i -iii.2002], vanaf p.9: 12.VI.03: vooral schetsen van metamorfosen. opmerking: zie boven.

PV-A-2001-07 -
LIBELLUS LEONIS VOOR RINUS, 2001-2007
Omslag van geprinte scan met aan voorzijde titel en pen/aquarel met voetballende VN-leeuwen en, op achterzijde weglopende (afgedankte) leeuw, om gedeelte van dummy, 20 x 12,5 cm., 34 pp., [omgekeerde] dummy van Elisabeth Eybers, Noordluik, (Amsterdam (Querido) 1989), pp. 2- in rondje L van Libellus en L van Leonis; p. 5:vogeldagboek 7.IX.’01 Utrecht, Sittard, Nuth en do. 13.ix.’01 – Utrecht-A’dam – Utr. pp. 6-7: met pen getekende schaatsende uilen met bijschriften: Hedwig is een mannetje,….Hurry Putter…Bontekoe…..Nieuwe Rotring rapidoliner. Resterende 25 pp., met studies in pen van (menselijke) leeuwen voor VN, waarvan enkele (favorieten) met bloempjes en met rood omcirkelde stip zijn aangeduidt. COLOPHON: dit is een boekje van de leeuw bevat droedels en schetsen voor leeuwen in de rubriek TERZIJDE en werd in een dummy uit 1989 van uitgeverij Querido, getekend door Peter Vos in 2001 en aan de bedenker van de leeuw in kwestie, Rinus Ferdinandusse aangeboden in 2007. Alsjeblieft! P.V. Het omslag is gedrukt door Saïda Lokhorst. opmerking: In 2007 schonk Peter, nadat hij zelf als tekenaar bij Vrij Nederland was ontslagen, Ferdinandusse dit album met tekeningen. Het is het laatste boek in een exemplaar dat Peter aan een vriend gaf. [coll. RF]
literatuur: Filedt Kok e.a. 2017, p. 248

[Toegift in Hema-boekje] Serie VILLA INZICHT - TEKENINGEN 1999-2001
Reeks van 34 tekeningen -Villa Inzicht- , 1999-2001, tekeningen, pen en kleur, (beeld) ca. 14 x 11cm, (blad) 18,5 tot 24 x 14.5 cm [Fondation Custodia] literatuur: De Jongh 2010, pp. 9-13; De Jongh e.a. 2013, pp. 14, 18, 45, 49, 63, 159, 163. [*Peter Vos, VILLA INZICHT, Arenaria Press 2008, HEMA 1000.1896680, 42 pp., 21,5 x 21,5 cm, in zwart linnen band, bruine stofomslag met titel, samengesteld in 2008 voor de leden van Sanssouci; in het album behoren de laatste 4 illustraties behoren niet tot de reeks].


Cookies disclaimer

Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.
I agree